Tabloidizarea gândirii

Romania Evanghelica

„Tabloidul este exact metoda în care ideile trebuie pervertite de stridența imaginilor și extremismul cuvintelor, gândirea tabloidă este un semi-preparat numai bun de pus la microunde și servit neuronilor amețiți în fața cioclilor mogulizoarelor nocturne.”

http://theophylepoliteia.wordpress.com

Vezi articol original

Reclame
Publicat în Fără categorie | Lasă un comentariu

no comment – 25 aprilie 2018

Şcolile britanice renunţă la ceasurile cu limbi din cauză că adolescenţii nu sunt capabili să citească ora

http://adevarul.ro/international/europa/Scolile-britanice-renunta-ceasurile-limbi-cauza-adolescentii-nu-capabili-citeasca-ora-1_5adf77a0df52022f753114de

Publicat în Fără categorie | Lasă un comentariu

1939 – Botezul nu e necesar pentru mântuire

Farul Creștin, Nr. 20 / 1939

http://publicatiibaptiste.ro

PRECIZĂRI

1. Expresia „Biserica baptistă” e cu totul nefericită, întrucît nu există așa ceva.

Nu există Biserica Baptistă în sensul în care există instituțiile tradiționale numite Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică.

Mărturisirea de credință a Cultului Creștin Baptist din România precizează:

„Nu recunoaștem grade ierarhice.” (secțiunea: Despre biserică)

Vezi:

1927 – Fiecare biserică baptistă este un „tip de republică”

În articolul din 1939 apare o singură dată sintagma „Biserica baptistă” şi de cîte două ori „baptiștii”, respectiv „bisericile baptiste”.

2. Deşi baptiştii susţin că botezul nu e necesar pentru mîntuire, de fapt botezul CONDIȚIONEAZĂ intrarea unui om într-o comunitate de creștini baptiști – „dovadă… NECESARĂ pentru oricine doreşte să devină membru în biserică”.

Mărturia depusă în fața bisericii locale reprezintă intrarea în rîndul candidaților pentru botez, iar botezul reprezintă intrarea în biserica locală.

Din nefericire, botezul reprezintă actul public de legitimare a unui baptist, accentul cade pe botez, nu pe POCĂINȚĂ.

Reforma lui Luther a contrapus penitenței (ceva ce face omul) conceptul de POCĂINȚĂ, care reprezintă răspunsul omului la ce a făcut Dumnezeu.

Mărturisirea de credință a baptiștilor din România precizează:

„Pentru ca omul păcătos să se poată bucura de această mântuire, el trebuie să îndeplinească două condiții: pocăința și credința. Ele sunt totdeauna nedespărțite.” (secțiunea: Despre mântuire)

Statutul baptiștilor din România precizează:

„Este membru al bisericii creştine baptiste persoana (bărbatul sau femeia, prin naştere), fără deosebire de naţionalitate, etnie sau rasă, care din libera sa convingere a primit botezul, pe baza pocăinţei şi a mărturisirii credinţei în jertfa Domnului Isus, acceptă Mărturisirea de credinţă a Cultului Creştin Baptist, prevederile prezentului statut şi este înscrisă în registrul de membri al bisericii locale.”

Este evidentă amplificarea semnificaţiei botezului (nu a POCĂINȚEI), condiția botezului generînd intrarea într-o biserică locală, dar alături de alte 3 condiții.

Anul trecut A TREBUIT să semnez o hîrtie că sînt de acord cu botezul fiicei mele în vîrstă de 14 ani.

După aceea am aflat că nu era nevoie, întrucît Art. 491 din Noul Cod Civil (Religia copilului) precizează:

„(1) Părinţii îndrumă copilul, potrivit propriilor convingeri, în alegerea unei religii, în condiţiile legii, ţinând seama de opinia, vârsta şi de gradul de maturitate ale acestuia, fără a-l putea obliga să adere la o anumită religie sau la un anumit cult religios.(2) Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani are dreptul să îşi aleagă liber confesiunea religioasă.”

Actul condiționa botezul de următoarele chestiuni:

L-am întrebat pe pastor la telefon: Ce crez au baptiștii? Nu am primit răspuns.

De ce este menționată chestiunea „Autoritatea și Disciplina Bisericii”, cînd e menţionată şi Mărturisirea de Credinţă şi Statutul Uniunii, documente este vorba de… autoritatea şi disciplina Bisericii.

Oare ce înţeleg cei care au făcut acest document de cerere membralitate prin… „Autoritatea și Disciplina Bisericii”?

Așadar, se poate observa o înșiruire de CONDIȚII pentru cel care dorește să fie membru într-o biserică locală, condiții care sînt asociate cu actul botezului, nu cu POCĂINȚA.

Pe lîngă toate acestea, poate să apară și un legămînt al bisericii, după cum menționează și articolul.


Avînd în vedere cele de mai sus, se mai poate vorbi de… republica baptistă?

De fapt, dorința de ordine instituțională a baptiștilor a dus la:

1) exagerarea prevederilor Statutului în detrimentul celor din Mărturisirea de credință (care are nevoie urgentă de revizuire),

2) la accentuarea rolului conducător al… conducătorilor, în detrimentul manifestării organismul eclesial ca ekklesia (adunare), în care contează darurile spirituale, nu pozițiile de conducere,

3) la priorități instituționale în detrimentul dezideratelor SPIRITUALE.

Împărăția lui Dumnezeu generează biserica, nu biserica generează Împărăția lui Dumnezeu.

Cînd ați auzit ultima oară despre Împărăția lui Dumnezeu? Dar despre biserică (instituționalizată) tot auziți, nu-i așa?

Dar de cîte ori nu ați auzit, numai anul ăsta: „Bine ați venit la Casa Domnului!”?

Ce tîmpenie! În teologia creștină, Casa Domnului nu e niciodată un loc sau o porțiune de timp.

3. Există multe feluri de baptiști și de asociere a diverselor biserici baptiste.

“Un fapt arhicunoscut este că baptiştii sunt de multe feluri: cel puţin cincizeci și șapte de tipuri există doar în Statele Unite și multe altele sunt în alte părți el lumii. Cea mai mare și poate cea mai cunoscută dintre ele este Convenția Baptistă de Sud (SBC – Southern Baptist Convention), cu aproape 16 milioane de membri în Statele Unite. […]

Ideea este că nu există “biserică baptistă”; există doar biserici baptiste grupate în conferințe sau convenții. Nu există episcopi baptiști comparabili cu episcopii din bisericile catolice sau episcopaliene; fiecare biserică baptistă este complet autonomă și cooperează în mod voluntar cu alte biserici baptiste în scop misionar și educativ. Nu există nici un crez și nicio declarație confesională baptistă care să unifice bisericile.” (p. 103-104)

Cinci concepţii despre Cina Domnului – Gordon T. Smith (editor), Editura Casa Cărții, Oradea, 2013, 179 p.

Publicat în Fără categorie | Lasă un comentariu

RNS – US Assemblies of God elects first woman executive in more than a century

http://religionnews.com/2018/04/24/us-assemblies-of-god-elects-first-woman-executive-in-more-than-a-century

Publicat în Fără categorie | Lasă un comentariu

NewordPress – De ce?

http://www.newordpress.com/carti/de-ce

Publicat în Fără categorie | Lasă un comentariu

Dezamăgit de creștinism? (12)

Romania Evanghelica

Dezamăgit de creștinism? – Ravi Zacharias, Neword Press, Arad, 2012, 285 p.

“Raționalismul a avut zilele sale de glorie la mijlocul mileniului trecut și a dat naștere existențialismului, care, în final, a generat postmodernismul. Acum avem un raționalism care este materialist, existențialist, postmodern, pozitivist și relativist – toate aceste lucruri fiind susținute cu un simț al absolutului care sfidează rațiunea – iar Timpul devine o secvență fără sfârșit de evenimente care n-au niciun scop final, fie separat, ori ca întreg, și suntem inevitabil aduși la o stare de lipsă de însemnătate și, în final, la deznădejde.” (p. 170)

Vezi articol original

Publicat în Fără categorie | Lasă un comentariu

Miercuri la amiază (25.04.2018) – Ce nume apar în Top Posts pe blogul România Evanghelică

Ioan Dăduică, Marius Cruceru, Viorel Candrianu, Ieremia Rusu, Iosif Ţon, Ioan Panican

Publicat în Fără categorie | Lasă un comentariu