Magnificul blogger (sic!) Paul Negruț (2)

Articolul lui Paul Negruţ din 14 aprilie 2020, Cina Domnului, celebrarea întregii Biserici sau eveniment privat?, e interesant (și) prin notele de subsol:

„Note:

1 Acest articol nu este o polemică personală cu Beniamin Fărăgău, de care mă leagă o prietenie de peste 40 de ani, ci este o dezbatere teologică despre Cina Domnului.

2 I-am cerut permisiunea lui Corin Mihăilă să citez din ceea ce a postat pe grupul respectiv. Cu precizarea că ideile expuse acolo nu sunt rezultatul unui studiu exhaustiv, Corin Mihailă și-a dat acordul pentru citatele incluse în acest articol.

3 Am primit permisiunea lui Dorin Hnatiuc să folosesc în acest articol câteva dintre ideile postate pe grupul amintit.

4 J. Robertson McQuillkin, An Introduction to Hermeneutics. Understanding and Applying the Bible, Moody Press, Chicago, 1983, p. 197.

5 Klyne Snodgrass, „The Use of the Old Testament in the New”, in David Alan Black and David S. Dockery, eds., New Testament Criticism & Interpretation, Zondervan, Grand Rapids, 1991, pp. 409-428.

6 Cf. Steven Jonathan Rummelsburg, „St. Augustine’s Commentary on the Sermon on the Mount”, îhttps://catholicexchange.com/st-augustines-commentary-on-the-sermon-on-the-mount/ (Accesat 07 aprilie, 2020.)

7 Tom Hicks, „Hermeneutics: New Testament Priority”, in https://founders.org/2016/05/26/hermeneutics-new-testament-priority/ (Accesat, 06 aprilie, 2020).

8 Matt Slick, „The New Testament interprets the Old Testament, not the other way around”, îhttps://carm.org/the-new-testament-interprets-the-old-testament-not-the-other-way-around (Accesat 06, aprilie, 2020.)

9 Am scris unele cuvinte cu fonturi BOLD pentru a sublinia rolul lor în text.

10 Richard A. Muller, The Study of Theology. From Biblical Interpretation to Contemporary Formulațion, in Moses Silva (General Editor), Foundations of Contemporary Interpretation, Zondervan, Grand Rapids, 1996, pp. 578-592.

11 John Piper, „Five Ways Jesus Changes our Relationship to the Old Testament”, in https://www.desiringgod.org/interviews/five-ways-jesus-changes-our-relationship-to the-old-testament/ (Accesat 07 aprilie, 2020).

12 Cliff Leitch, „What Does the Bible Say about the Old Testament Law? In https://www.christianbiblereference.org/faq_OldTestamentLaw.htm/ (Accesat 07 aprilie, 2020).

13 J. Robertson McQuillkin, An Introduction, p. 253.

14 Vezi F.F. Bruce, The Book of Acts, Eerdmans, Grand Rapids, (Twelfth printing), 1976, pp. 79-81; I. Howard Marshall, Acts, IVP, Leicester, England, (Reprinted), 1987, pp. 83-85; John R.W. Stott, The Message of Acts, IVP, Leicester, England, 1990, pp.82-85.

15 J.V. Fesko, „The Priesthood of All Believers”, in https://www.thegospelcoalition.org/essays/the-priesthood-of-all-believers/ (Accesat 08 aprilie, 2020).

16 J.V. Fesko, „The Priesthood.”

17 Cf. Timothy George, „The Priesthood of All Believers”, in https://www.firstthings.com./web-exclusives/2016/10/the-priesthood-of-all -believers/ (Accesat 08 aprilie, 2020).

Cîteva observaţii:

A.

Faptul că Paul Negruţ afirmă că „Acest articol nu este o polemică personală cu Beniamin Fărăgău, de care mă leagă o prietenie de peste 40 de ani” nu ar trebui să ne facă să considerăm că ar fi vorba de o astfel de prietenie, nici că n-ar fi vorba de o polemică personală cu Beniamin Fărăgău.

E greu de perceput ce înseamnă PRIETENIE la pastorii baptiști (care au și funcții confesionale). Se face lesne confuzie între PERSOANĂ și PERSONA.

Interesele sistemului emanuelist negruțian, pe care l-a demascat în numeroase rînduri (și au făcut-o și alții), pervertesc astfel de concepte precum PRIETENIE.

Dar și numai STILUL de relaționare ale figurilor publice din ghetoul pocăiesc indică o deformare a unor concepte precum PRIETENIE. În fața oamenilor, pastorii baptiști găsesc întotdeauna cuvinte de apreciere pentru colegii lor, dar în spate se bîrfesc, încălcînd o regulă elementară iudeo-creștină: Fiecare să spună aproapelui său adevărul.

Faptul că Paul Negruț afirmă că articolul său este „o dezbatere teologică despre Cina Domnului” n-ar trebui să să ne facă să considerăm că e vorba DOAR de o „o dezbatere teologică despre Cina Domnului”. Mijloacele de manipulare ale lui Paul Negruţ sînt numeroase şi complexe.

B.

Paul Negruţ nu oferă adresa postării la care se referă menţionînd doar contul Facebook şi data.

Iată adresa:

http://www.facebook.com/bisericairis/posts/3658754610807394

În a doua parte a postării sale, intitulate „Îmbrăcați-vă cu o inimă ca a lui Hristos!”, Beniamin Fărăgău scrie:

„Înainte ca Cina Domnului să se instituționalizeze, aceasta era celebrată în familie, unde capul familiei îndeplinea rolul de preot. Familia creștină era locul în care se manifesta legătura frățească, se frângea pâinea și se înălțau rugăciuni. Desigur, aceasta nu excludea aspectul comunitar mai larg (Fapte 20:7 și 1 Cor. 11:17-34).

Oare nu cumva Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem la origini? El Și-a dorit dintotdeauna să fie prezent și sărbătorit acolo unde doi sau trei sunt adunați în Numele Lui. Situația nou creată ridică întrebări pe care nu ni le-am fi pus altădată, când ne adunam să ne bucurăm împreună.

Cum ar fi ca în prima zi a săptămânii sau în Joia Mare să ne pregătim să-L sărbătorim pe Domnul frângând pâinea în familiile noastre? Capul familiei ar putea să se întrebe astfel în ce măsură și-a luat în serios rolul de preot. Iar dacă s-ar întâmpla să avem în familie copii care încă nu s-au întors la Domnul, de data aceasta, ei nu vor putea sta pierduți în băncile adunării, ci vor fi cu noi în jurul Mesei Domnului, o ocazie extraordinară de a le vorbi despre semnificația acestui moment. Cine știe dacă Dumnezeu nu le va întoarce astfel inimile înspre El?

Unde în altă parte decât în jurul Mesei Domnului suntem mai aproape de inima lui Hristos, cu care trebuie să ne îmbrăcăm?

Desigur, rândurile de mai sus nu oferă răspuns la întreaga cazuistică pe care comunitatea mai largă o ridică, dar poate oferi un punct de plecare în încercarea de a răspunde la întrebările multora.”

Deşi Beniamin Fărăgău afirmă că e vorba doar de UN PUNCT DE PLECARE (în încercarea de a răspunde la întrebările multora), Paul Negruț nu ratează pretextul de a întocmi un eseu pe care îl consideră a fi… „o dezbatere teologică despre Cina Domnului”.

C.

Paul Negruț nu oferă vreo informație despre „un grup de discuții al unor pastori baptiști”, de unde a preluat comentarii ale lui Corin Mihăilă și Dorin Hnatiuc. Depinde, nu-i aşa?, CARE pastori sînt în acel grup (și cu ce scop funcționează un astfel de grup) și/sau dacă sînt pastori de diferite orientări, dacă ȘI ACOLO sistemul emanuelist negruțian și-a întins tentaculele.

Rămîn surprins de ‘apetitul’ teologic al lui Doru Hnatiuc, cunoscut mai mult pentru activitatea din spatele cortinei, ca eminenţă cenuşie, şi nu pentru vreo detentă TEOLOGICĂ.

Să ajungă un Doru Hnatiuc să îl cotrazică pe un Beniamin Fărăgău nu este decît expresia confesională a contraselecției (și corupției) care domină România în orice domeniu și la orice nivel:

Cică: „Greșeala lui Beniamin Fărăgău, și de data asta ca și în alte studii, este una hermeneutică. Nu Noul Testament se interpretează în lumina/umbra Vechiului Testament, ci Vechiul Testament în lumina Noului Testament. Lumina adusă asupra umbrei, nu umbra asupra luminii.”

Nu avem… CONTEXTUL în care acest Doru Hnatiuc a făcut această afirmaţie.

Paul Negruţ preia rapid atacul lui Doru Hnatiuc şi se avîntă în nişte speculaţii de ordin teologic.

Ca unul care am avut de a face CONSISTENT cu studiile lui Beniamin Fărăgău (3 ani la Petroșani și 2 ani la Oradea), nu sînt surprins de faptul că linia DURĂ a emanueliștilor nu e în stare să priceapă limbajul lui Beniamin Fărăgău.

Linia DURĂ a emanuelismului nu are de a face cu o teologie CONSISTENTĂ, ci cu o lipsă de subtilitate, ceea ce în teologie e o catastrofă.

Am cele mai mari îndoieli că un Paul Negruț, cu atît mai puțin un Doru Hnatiuc, e în stare să priceapă universul semnatic creat de Beniamin Fărăgău.

În mod normal, pînă acum, ar fi trebuit să apară cel puțin 2-3 eseuri / lucrări de licență / lucrări de masterat despre Beniamin Fărăgău.

De asemenea, trebuie să ținem cont și de faptul că evanghelicii români nu au o revistă, în care să dezbată chestiuni de interes general.

D.

Paul Negruţ se simte dator să sublinieze, referitor la Beniamin Fărăgău, că „întreaga argumentație cu privire la Cina privată se construiește cu ajutorul unei hermeneutici greșite”.

Dacă la începutul articolului său, Paul Negruţ foloseşte sintagma „modalitatea biblică de celebrare a Cinei Domnului”, după numai cîteva propoziții, sintagma folosită este „argumentele biblice/teologice”:

„În data de 3 aprilie am prezentat înaintea Comitetului Executiv al Uniunii Bisericilor Baptiste din România argumentele biblice/teologice împotriva transformării Cinei Domnului în tele-Cină.”

Sînt extrem de curios ce înseamnă (pentru Paul Negruț) „am prezentat”. Prelegere? În ultimul moment, înainte de întîlnire sau la începutul întîlnirii, le-a prezentat colegilor acest eseu?

Nu e prima oară cînd în articolele bloggerului (sic!) Paul Negruț apare nu doar cuvîntul „biblic”, ci și cuvîntul „teologic”.

Astfel, e sugerată necesitatea dezbaterii TEOLOGICE, nu doar a studiului biblic, un nemernic clişeu care contribuie la devoţionalismul superficial, populist, antiintelectualist şi nonteologic din ghetoul pocăiesc.

Există o mare diferenţă, scriam zilele trecute, între biblic și TEOLOGIC. Din păcate, ghetoul pocăiesc e pur și simplu dezorientat cu ‘biblicul’ și nu reușește să își stabilească temeiurile teologice. Revenirea la așa-zisa normalitate (după pandemie) a organismelor eclesiale înseamnă de fapt dictatura ‘normalității’, prin clişee nemernice – „Bine aţi venit la Casa Domnului!”, „post şi rugăciune”, „părtăşie frăţească”.

Faptul că încă o dată apare distincția între biblic și teologic poate constitui o atenționare și o încurajare pentru pastori, adevărați funcționari eclesiali, să ia în serios temeiurile TEOLOGICE ale dinamicii organismului eclesial (și a instituționalismului confesional).

E.

Ce nume folosește Paul Negruț în argumentația sa:

J. Robertson McQuillkin (1983)
Klyne Snodgrass (1991)
Cf. Steven Jonathan Rummelsburg (2015)
Tom Hicks (data?)
Matt Slick (2018)
Richard A. Muller (1996)
John Piper (2018)
Cliff Leitch (data?)
F.F. Bruce (1976)
J.V. Fesko (data?)
Timothy George (2016)

În afară de John Piper, F.F. Bruce, Timothy George, aţi auzit de ceilalți? Cine or fi?

În mod neaşteptat, Paul Negruţ foloseşte mai mult internetul (două linkuri nu sînt funcționale) decît cărţile. Dar și acestea, trei, din secolul trecut – 1983, 1991, 1996.

Nu are cărți (la dispoziție) din secolul ăsta RECTORUL Universității Emanuel, „singura universitate baptistă conservatoare acreditată din Europa” (emanuel.ro)?

După 30 de ani de libertate și academie evanghelică, nu există cărți scrise de teologi români evanghelici (conservatori) din care să citeze Paul Negruț?

Nici articole pe Internet?

Nimic din palavragiul Andrei Croitoru, dar, apologetic, mult mai convingător decît un Paul Negruț?

Acest articol a fost publicat în Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Magnificul blogger (sic!) Paul Negruț (2)

  1. Alin Cristea zice:

    A republicat asta pe RoEvanghelica.

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s