România Evanghelică – 10 ani

1. BLOGUL România Evanghelică

De Înviere am aniversat circa 10 ani ai blogului și fenomenului România Evanghelică.

După ce Vasile Tomoiagă lansase, la sugestia mea, în 1 octombrie 2007, blogul Clujul Evanghelic, apăruse Brașovul Evanghelic (tot la sugestia mea) și Vâlcea Evanghelia, așa că, în spiritul stilului meu analitic și sintetic, am considerat că ar trebui să fac blogul România Evanghelică. Dar cum să fac România Evanghelică, fără să fac Oradea Evanghelică?

Așadar, în 27 aprilie 2008, am fost dimineață la Sărbătoarea Învierii, apoi am mîncat la amiază, și api am lucrat pînă seara, pe la 22.00, parcă, şi am lansat Oradea Evanghelică și România Evanghelică. După care am picat în pat, foarte obosit. Pe atunci nu lucram rapid cu blogurile, eram la începutul carierei mele de blogger de cursă lungă.

În spiritul Învierii, doream cu ardoare o înviere a evanghelicilor români şi consideram, ca şi acum, că informaţia şi circulaţia informaţiei constituie parametri importanţi pentru revigorarea mediului confesional evanghelic românic.

Iată primul articol de pe Oradea Evanghelică, acum 10 ani:

Blog despre evanghelicii din Oradea
27 Aprilie 2008

Nu o dată am auzit, în mediul evanghelic, referiri la Oradea folosindu-se expresia “Mecca baptiştilor”. (Pe mine expresia mă duce cu gîndul şi la modul în care credincioşii se calcă unii pe alţii pentru a ajunge mai aproape de “pietrele sfinte”, chestiune valabilă şi pentru penticostali.)

Probabil Oradea e cel mai reprezentativ oraş (poate concurat de Bucureşti) pentru spectrul larg al evanghelicilor din România. În urbea orădeană poţi să auzi de tot felul de biserici care se revendică a face parte din orientarea evanghelică şi poţi să întîlneşti tot felul de mişcări de tip neo-protestant şi manifestări foarte diverse ale religiei creştine cu exagerat accent contemporan (nu de puţine ori avînd susţinere din partea evanghelicilor din Occident).

Poate că nu sînt atîtea biserici evanghelice ca în Arad, însă cea mai renumită biserică baptistă din România e în Oradea: Biserica Emanuel. Tot aici este şi renumita instituţie cu acelaşi nume: Universitatea Emanuel.

La rîndul lor, penticostalii au cîteva biserici mari şi diferite instituţii confesionale.

Blogul Oradea Evanghelica va furniza diverse informaţii despre mediul evanghelic din Oradea (biserici, instituţii, evenimente, comentarii).

Iar primul articol pe România Evanghelică a fost:

Despre evanghelicii din România
27 Aprilie 2008

Numărul creştinilor evanghelici din România este de 513.775 (luînd în considerare datele de la recensămîntul din 2002, fără adventişti), adică 2,37% din populaţia ţării.

La ora actuală există în România aproximativ 5.750 de biserici evanghelice. Faţă de anul 2000 numărul acestor biserici a crescut cu 700, adică anual s-au înfiinţat cîte 100 de biserici. (În perioada 1994-2000 au fost înfiinţate cel puţin 180 de biserici pe an.)

Nu există nici o biserică evanghelică în 21 oraşe din România (20 dintre acestea se află în sud-estul ţării) şi în 978 de comune.

Judeţul Arad are un procent de 10% evanghelici, judeţul Bihor 9,53% (471 de biserici).

La cerere, Asociaţia OCI oferă o hartă a judeţului care arată unde sînt biserici evanghelice şi listele cu oraşele, comunele şi satele din zonă fără biserici evanghelice. De asemenea OCI oferă un CD “2008 şi anii următori” cu toate aceste informaţii reactualizate.

www.oci.ro/Church_Planting/Reports/2008R.pps

România Evanghelică nu a fost primul meu blog, dar a fost cel mai important.

În noiembrie 2017 lansasem blogul La Rotundu. Astfel, în blogosfera evanghelică, Marius Cruceru era Pătrăţosu, iar Alin Cristea era Rotundu.

În iulie 2017 însă începusem blogul Biserici Evanghelice, unde adunat imagini cu biserici evanghelice de pe Internet (iulie-august 2007).

BLOGUL România Evanghelică a fost locomotiva care a tras celelalte bloguri ale mele, peste 100 în prezent, dar nu toate cu activitate regulată.

În 8 ani a acumulat 49.000 de postări, iar din 19 iulie 2016 e continuat de blogul RoEvanghelica (18.000 de postări), al cărui subtitlu, începînd de anul acesta, este: Site de cultură religioasă, de cultură civică și de cultură generală.

Fără nici o îndoială, blogul România Evanghelică a fost și este cel mai important blogosfera evanghelică (peste 1.000 de bloguri în limba română).

Din diverse motive, numele Alin Cristea era cunoscut în anumite cercuri confesionale înainte de a fi blogger, dar o dată cu blogul România Evanghelică Alin Cristea a devenit un nume cunoscut în România Evanghelică și în Diaspora Evanghelică.

BLOGUL România Evanghelică este, deci, un depozit IMENS de informații, care este folosit și în prezent ÎN FIECARE ZI.

Acest blog continuă să fie în rîndul blogurilor evanghelice situate în primele 500 de poziții ale topului ZeList (95.794 bloguri în lb. română).

Vezi: ZeList – 5 aprilie 2018

Cronologic, blogul România Evanghelică (2008-2016) a urmat altor două fenomene de interes pentru mediul evanghelic românesc – Masa Rotundă (august 2006 – februarie 2007), lista de discuţii (Yahoogroups) Masa Rotundă inițiată de Iosif Țon, avînd peste 700 de membri, și blogul La Pătrățosu (2007-2012), al lui Marius Cruceru.

Așadar, în toamna anului 2007, era activitate intensă pe Masa Rotundă și la Pătrățosu și apăruse blogul Clujul Evanghelic, primul din Rețeaua România Evanghelică.

După ce Masa Rotundă s-a închis în februarie 2018, scena publică a evanghelicilor era împărțită, inegal, de Pătrățosu și Rotundu. Apoi, în aprilie 2018, am lansat blogul România Evanghelică.

În decembrie 2010, lui Iosif Țon i s-a retras, abuziv, ordinarea de pastor baptist.

Marius Cruceru a condus pe Internet campania de denigrare a lui Iosif Ţon.

Căci miza nu era doar îndepărtarea lui Iosif Țon de la amvoanele bisericilor baptiste (și din programele radio ale posturilor Vocea Evangheliei), ci și discreditarea lui în rîndul maselor de creștini baptiști și penticostali.

Anii 2006-2008 au constituit, deci, o perioadă foarte importantă pentru următorii 10 ani ai mediului confesional evanghelic românesc.

Nici o istorie, cît de cît inteligentă, a evanghelicilor din România nu poate ocoli această perioadă, 2006-2008, cînd Internetul evanghelic a contribuit decisiv la trasarea perimetrului evanghelic românesc.

Pe de o parte, emanuelismul negruțian de Oradea a avut cîștig de cauză, pe termen scurt, vîrful de influență fiind cel din decembrie 2010 (retragerea ordinării lui Iosif Țon). Dar pe de altă parte, pe termen lung, cele trei fenomene – Masa Rotundă, La Pătrățosu, România Evanghelică – au trasat o direcție foarte importantă, cea a libertății de exprimare pe Internet.

Blogul România Evanghelică a avut un alt caracter decît blogul Pătrățosului. Am fost preocupat în primul rînd de INFORMAȚIE (și circulația ei), apoi de POLEMICĂ.

Nu doar că a avut un număr IMENS de postări, dar blogul România Evanghelică a avut o diversitate de subiecte și tehnici de prezentare a lor care depășește, orice blog evanghelic în limba română.

Cîte 10 citate din peste 100 / 150 de cărți – iată o referință ce indică statutul unic al blogului România Evanghelică în peisajul blogosferei evanghelice.

2. REȚEAUA România Evanghelică

După primele bloguri – Clujul Evanghelic, Brașovul Evanghelic, Vâlcea Evanghelică, Oradea Evanghelică, România Evanghelică -, au apărut și altele.

http://reteauaevanghelica.blogspot.com

Reţeaua România Evanghelică e formată din peste 50 de bloguri, fiecare dintre ele fiind o iniţiativă privată.

Circa 20 sînt administrate de Alin Cristea, unele dintre ele fiind de tip agregator.

Primul blog, Clujul Evanghelic, a fost lansat în 1 octombrie 2007, de către Vasile Tomoiagă, la sugestia lui Alin Cristea.

3. MOGULUL blogosferei evanghelice

În toamna anului 2012 erau 4 moguli ai blogosferei evanghelice, toţi baptişti: Alin Cristea, Vasile Tomoiagă, Marius Cruceru, Daniel Brânzei.

I-am numit astfel, întrucît activitatea lor publică (pe Internet) era net superioară, din mai multe puncte de vedere, celei desfășurate de bloggerii care aveau cîte un blog (sau două). Era evident, la acești patru, reflexul de a influența, de a critica în vederea schimbării.

În anii care au urmat, activitatea lor mogulistică însă s-a diminuat, astfel că în prezent doar numele Alin Cristea poate fi menționat ca mogul al blogosferei evanghelice.

Alin Cristea a devenit cea mai puternică VOCE în spațiul confesional evanghelic românesc.

În conformitate cu responsabilitatea pe care înțeleg că o am, am intensificat numărul postărilor (7 luni consecutive cu peste 1.000 de postări lunar) și am crescut, gradual, calitatea.

Tabloidele evanghelice precum Creștin Total, NewsNet Creștin, Agnus Dei, pe lîngă informațiile utile pe care le oferă, aduc un deserviciu evanghelicilor români prin senzaționalism și agresivitate propagandistică.

Cei mai buni eseiști din blogosferea evanghelică – Teofil Stanciu, Dionis Bodiu, Marius Corduneanu, Alin Cristea – au (foarte) puține vizualizări, în comparație cu zecile de milioane de vizualizări acumulate de Creștin Total sau de NewsNet Creștin.

În greaca veche, „idiotes” însemna cel ce își vede de treburile sale. Trebuie să fii idiot dacă ai șansa să participi la binele comun și o refuzi. – iată una dintre motivațiile pentru care acționez, ca mogul al blogosferei evanghelice, în parametri mult mai ampli decît cei ai bloggerilor evanghelici obișnuiți.

Anul 2017 – cînd s-au sărbătorit 500 de ani de la Reforma lui Luther, care a început cu un protest public – reprezintă vîrful acțiunilor de protest ale lui Alin Cristea: Scrisori deschise, articole polemice, seria PROTESTEZ (peste 50 de articole), proteste publice (în mai multe rînduri la Providența Oradea și o dată la Betel Timișoara).

Sînt prezent, în regim de vountariat, de 15 ani pe Internet. Dispun de informații, de tehnici de distribuire a lor, de o gîndire strategică și de o consecvență teribilă. Sînt motivat și Dumnezeu îmi oferă, regulat, cîte o pastilă de entuziasm.

Nu există o revistă a evanghelicilor români.

Nu există o agenție de știri care să transmită și care să primească, în contextul național, dar și internațional, știri din perimetrul evanghelic.

Revistele oficiale ale cultelor evanghelice apar la 2 luni sau la o lună.

Ceea ce e puțin, avînd în vedere că sîntem în secolul 21, iar informația circulă aproape instantaneu.

De fapt, aproape zilnic, România Evanghelică / RoEVanghelică oferă o revistă, cu informații și articole de interes major.

La 10 ani de la lansarea blogului România Evanghelică, de fapt vorbim de FENOMENUL România Evanghelică și de brandul Alin Cristea.

Avînd în vedere cele menționate ân acest articol, n-ar trebui să mire pe nimeni faptul că am avut îndrăzneala, zielel trecute, să-mi trec numele între cele ale celor mai celebri evanghelici români (în viață):

Cei mai celebri penticostali români – Vladimir Pustan și Florin Ianovici – sînt în afara sistemului cultic.

Cei mai celebri baptiști români – Iosif Țon și Alin Cristea – sînt în afara sistemului cultic.

4. INTENȚII pentru viitor

Prin informații, polemici, scrisori deschise, intenționez să exercit mai multă presiune asupra instituțiilor confesionale și eclesiale, asupra liderilor evanghelici și penticostali.

Am în continuare convingerea, ca și acum 10 ani, că este nevoie de INFORMAȚIE și POLEMICĂ, dar și de acțiuni concrete, dincolo de activitatea eseistică a celor precum Teofil Stanciu, Dionis Bodiu, Marius Corduneanu.

Dacă Dumnezeu îmi va îngădui, intenționez să continui activitatea de redactare de reviste electronice, din rîndul cărora au fost, pînă acum Confesionala, Perspective, REVISTA România Evanghelică, Oradea Evanghelică, File de istorie baptistă (un număr), DUMBRAVA (un număr).

Am alcătuit diverse baze de date, precum:

Romania Evanghelica (500 fotografii)
Romania Evanghelica – Album 2 (370)
Evanghelici – Ziua de naștere
Cronica Evanghelică (300 intrări)
POZE 100 evenimente

De asemenea, eseuri ample:

Istoria evanghelicilor din România
Baptistul carismatic. Cazul Iosif Țon (2010-2011)

Se poate lesne observa unicitatea acestor proiecte (și cantitatea de timp, de ordinul anilor, alocată).

Ca și acum 10 ani, consider în continuare că DOAR împreună evanghelicii pot să aibă o voce în societate, întro țară majoritar ortodoxă.

Timp de 10 ani ani am mizat pe voluntariatul altora, care au susținut activitatea mea publică pe Internet.

Ultimii 5 ani au fost mult mai grei, de cînd stau în chirie, fără să am un venit lunar.

Dar și modurile în care Dumnezeu a găsit cu cale să pot supraviețui au fost… încîntătoare.

Ca și acum 10 ani, menționez că nu putem aștepta inițiativele organizațiilor cultice, conduse de baptiști ofiliți și penticostali nătărăi.

FENOMENELE importante din ultimii 10 ani au fost inițiate de INDIVIZI, nu de instituții.

Instituțiile confesionale au pîrghii pentru a genera astfel de proiecte precum cele menționate mai sus, dar nu o fac.

Așadar, nu mă bazez pe instituții. Dar, dacă o să apuc, poate o să mă adresez, cîndva, și lor.

Mai degrabă o să mă adresez, însă, bisericilor (mari).

Pînă atunci cînt nevoit, în continuare, să mă adresez persoanelor care ÎNȚELEG rolul pe care îl joacă Alin Cristea în istoria evanghelicilor români.

Cu cît relaționările sînt mai multe, dar importante, cu atît REȚEAUA (nu SISTEMUL) are reușite mai bune.

Există diverse moduri în care oricine poate contribui la susținerea activității publice pe Internet a lui Alin Cristea.

După cum Dumnezeu ne răscumpără în mod individual, la fel, ne dinamizează în mod individual.

Îi rog pe cei care doresc să susțină activitatea mea publică pe Internet (15 ani, în regim de voluntariat), sau pur și simplu vor să facă o milostenie (cu ocazia sărbătorilor pascale), să ia legătura cît mai repede cu mine.

Informațiile bancare au rămas aceleași:

1. Cont Bancpost Cristea Daniel Alin

1705708773943RON01

RO17BPOS05708773943RON01

RO17 BPOS 0570 8773 943RON01

2. Cont Bancpost in euro Cristea Daniel-Alin:

3005008773943EUR01

Cod IBAN : RO30BPOSO5008773943EUR01

Cod Swift : BPOSROBU

3. Prin Western Union sau MoneyGram

Atenție: Daniel trebuie trecut ca primul prenume și însoțit de al doilea prenume.

Cristea Daniel Alin

Vodafone: 0723-014345 (din 6 iulie 2017, cînd am împlinit 50 de ani)

http://www.facebook.com/alin.cristea.9

Acest articol a fost publicat în Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la România Evanghelică – 10 ani

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s