Biblia în foileton (1) – Isaia 53

CUM citim Biblia este unul dintre cele mai importante subiecte ale vieții unui om.

Unii au început cu primele cărți din Vechiul Testament și au abandonat lectura. Cînd e cineva în preajmă și te sfătuiește să începi cu Noul Testament, cum l-a sfătuit cineva pe Vasile Tofan, în închisoare în Germania, bine e.

Dar și Noul Testament începe cu o genealogie lungă – cartea neamului lui Hristos, de interes pentru creștinul avizat, dar plictisitoare pentru cineva care se apucă să citească Noul Testament.

CUM citim Biblia rămîne o chestiune de prim rang și pentru cei care sînt creștini practicanți de zeci de ani.

O tehnică foarte utilă de lectură a Scripturilor este cu 2 biblii, una deschisă la Vechiul Testament și una deschisă la Noul Testament, fie printr-o citire a unui pasaj din Vechiul, respectiv din Noul Testament, separat, fie printr-o relaționare a unui text din Noul Testament cu un pasaj din Vechiul Testament despre un anumit subiect.

Peste 300 de profeţii se împlinesc în Hristos:

http://adevarul.ro/cultura/spiritualitate/o-meditatie-Invierii-domnului-profetii-vechiul-testamentse-implinesc-iisus-hristoss-1_5ac86ffedf52022f7586045f/index.html

Cel mai celebru pasaj despre Mesia din Vechiul Testament este Isaia 53:

1. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului?

2. El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pămînt uscat. N-avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă.

3. Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit, că îți întorceai fața de la El, și noi nu L-am băgat în seamă.

4. Totuși El suferințele noastre le-a purtat, și durerile noastre le-a luat asupra Lui, și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit.

5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui sîntem tămăduiți.

6. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.

7. Cand a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.

8. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese șters de pe pămîntul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu?

9. Groapa Lui a fost pusă între cei răi, și mormîntul Lui, la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvîrșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun viclesug în gura Lui.

10. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință… Dar, după ce Își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămînță de urmași, va trăi multe zile, și lucrarea Domnului va propăși în mîinile Lui.

11. Va vedea rodul muncii sufletului Lui și Se va înviora. Prin cunoștința Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.

12. De aceea, Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, și va împărți prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora și S-a rugat pentru cei vinovați.

Găsim în Noul Testament un pasaj celebru, în care Filip îi explică famenului etiopian textul din Isaia 53, și anume Faptele Apostolilor 8:26-39.

26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip, şi i-a zis: „Scoală-te, şi du-te spre miazăzi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza, şi care este pustiu.”

27. Filip s-a sculat şi a plecat. Şi iată că un Etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a Etiopienilor, şi îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine,

28. se întorcea de acolo, şi şedea în carul lui, şi citea pe proorocul Isaia.

29. Duhul a zis lui Filip: „Du-te, şi ajunge carul acesta!”

30. Filip a alergat, şi a auzit pe Etiopian citind pe proorocul Isaia. El i-a zis: „Înţelegi tu ce citeşti?”

31. Famenul a răspuns: „Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Şi a rugat pe Filip să se suie în car, şi să şadă împreună cu el.

32. Locul din Scriptură, pe care-l citea, era acesta: „El a fost dus ca o oaie la tăiere; şi, ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, aşa nu Şi-a deschis gura;

33. în smerenia Lui, judecata I-a fost luată. Şi cine va zugrăvi pe cei din timpul Lui? Căci viaţa I-a fost luată de pe pământ.”

34. Famenul a zis lui Filip: „Rogu-te, despre cine vorbeşte proorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul?”

35. Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta, şi i-a propovăduit pe Isus.

36. Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?”

37. Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.”

38. A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen.

39. Când au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie,

40. Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea. Şi propovăduia Evanghelia în toate cetăţile prin care trecea.

De reţinut că Filip nu doar că i-a explicat un text din Scriptură, ci, pornind de la acel text, L-a propovăduit pe Isus, astfel că, în cele din urmă, l-a botezat pe famen.

Citim Biblia nu pentru că e o colecție de cărți interesante.

Citim Biblia pentru că tînjim după VIAȚĂ și Dumnezeu a binevoit ca Biblia să ajungă în mîinile noastre, ca să ajungă în inimile noastre, și inima noastră să fie schimbată prin puterea Duhului Sfînt.

Acest articol a fost publicat în Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Biblia în foileton (1) – Isaia 53

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s