PROTESTEZ – 48. Cultele recunoscute sunt persoane juridice de utilitate publică

„ART. 8 (1) Cultele recunoscute sunt persoane juridice de utilitate publică. Ele se organizează şi funcţionează în baza prevederilor constituţionale şi ale prezentei legi, în mod autonom, potrivit propriilor statute sau coduri canonice.

(2) De asemenea, sunt persoane juridice şi părţile componente ale cultelor, aşa cum sunt menţionate în statutele sau codurile canonice proprii, dacă îndeplinesc cerinţele prevăzute în acestea.

(3) Cultele funcţionează cu respectarea prevederilor legale şi în conformitate cu propriile statute sau coduri canonice, ale căror prevederi sunt aplicabile propriilor credincioşi.

(4) Denumirea unui cult nu poate fi identică cu cea a altui cult recunoscut în România.”

Legea nr. 489/2006-12-29 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor

De-a lungul anilor mi-am exprimat opinia că pînă și președinții Comunităților Bisericilor Creștine Baptiste nu cunosc prevederile Statutului de organizare și funcționare a Cultului Baptist din România, acționînd abuziv în anumite situații.

De data aceasta mă voi referi la cei din conducerea Bisericii Baptiste Providența din Oradea, pe care i-am numit (ieri, 10 decembrie 2017) idioți, incompetenți și, mai ales, imaturi spiritual.

Imaturitatea spirituală a celor din conducerea Bisericii Providența este evidentă din faptul că, timp de mai bine de 5 luni, nu au găsit altă metodă de abordare a situației complexe care a apărut începînd cu 25 martie 2017 decît angajarea unor gardieni care să-l oprească pe Alin Cristea pe „proprietatea privată”.

Aceeaşi imaturitate spirituală are de a face cu accentuarea chestiunii „proprietății private” în detrimentul definirii bisericii prin concepte dogmatice.

Și aseară i-am explicat polițistului (dacă era polițist, că nu s-a legitimat) că biserica nu este niciodată un loc.

Conceptul dogmatic de BISERICĂ are dimensiuni supra-terestre. Întreaga activitate a unei bisericii trebuie să aibă ca fundament un tip de concepte care nu se definesc juridic, social sau cultural, ci SPIRITUAL.

Idioțenia celor din conducerea Bisericii Providența este evidentă din următoarea formulă: „Vă interzicem să mai folosiți în mediul online și în presă numele bisericii „Providența”…”

În ce calitate poate interzice o organizație religioasă precum Biserica Providența ceva?

Cum să interzică idioții ăștia presei și celor din mediul online să folosească numele oficial?

Incompetenţa celor din conducerea Bisericii Providența este evidentă din modul în care au redactat un document FĂRĂ să aibă două semnături, conform Statutului baptiștilor din România:

„Art. 37. – (1) Biserica este reprezentată de păstorul bisericii sau de păstorul coordonator, după caz, împreună cu secretarul bisericii. Biserica este valabil angajată prin semnătura păstorului bisericii sau a păstorului coordonator împreună cu semnătura secretarului. Aceștia pot delega unui alt membru din comitet sau din consiliul presbiterilor dreptul de semnătură pentru anumite acte ori documente.”

Dă clic pentru a accesa Statut.pdf

Mărturisirea de credință a baptiștilor din România precizează clar:

„Nu recunoaştem grade ierarhice. Cei care primesc anumite însărcinări sunt slujitori ai bisericii, nu stăpâni care să poruncească.” (secțiunea „Despre Biserică”)

A trebuit să le spun şi gardienilor din ultimele 5 luni şi poliţistului de aseară că baptiştii au altă formă de organizare eclesială decît ortodocșii. Autoritatea finală este Adunarea Generală.

Gardienii știau una și bună: Ne-au trimis șefii și aici discutăm cu șefii bisericii. !!!!

Idioțenia, incompetența și, mai ales, imaturitatea spirituală a celor din conducerea Bisericii Providența duc la astfel de percepții greșite a ceea ce înseamnă biserică baptistă.

Nu intenționez acum să scriu prea multe despre CUM e percepută o biserică baptistă din pricina idioțeniei, incompetenței și, mai ales, imaturității spirituale a celor din conducerea bisericii.

Acum mă focalizez pe chestiunea incompetenței.

Primul exemplu a fost cel referitor la documentul idiot și invalid din pricina lipsei celor două semnături.

Al doilea exemplu are de a face cu faptul că o biserică baptistă este o persoană juridică de utilitate publică.

Nu voi dezvolta (deocamdată) subiectul referitor la utilitate publică.

Oricine, fără să cunoască informații referitoare la persoane juridice de UTILITATE PUBLICĂ, se așteaptă, nu-i așa?, ca o astfel de instituție religioasă să aibă denumirea ei afișată la vedere și programul de funcționare PUBLICĂ, la fel, afișat tot la vedere.

Biserica Providența nu are nici numele ei afișat la vedere, nici programul de funcționare PUBLICĂ nu este afișat la vedere.

Un al treilea exemplu de incompetență are de a face cu modul în care cei din conducerea Bisericii Providența NU sînt la datorie în anumite momente PUBLICE.

Bunăoară, la botezul din 4 iunie 2017, eu am aprins lumina în baptistier, nu cineva din conducerea bisericii.

De asemenea, a trebuit să dau la o parte copilandrii care s-au înghesuitexact în fața baptisteriului.

În alte mesaje din seria PROTESTEZ am dat exemple pentru ce au avut timp cei din conducerea Bisericii Providența și pentru ce NU au avut.

Ultima chestiune care a apărut – intrarea de la Poarta Pantofiștilor nu e reparată de cel puțin 7 săptămîni.

Cea mai gravă dimensiune a degradării morale a Bisericii Providența are de a face cu implicarea unor persoane / instituții din afara bisericii.

Cum se poate ca cineva care nu este membru al bisericii să intervină în discuția pe care o purtam cu polițiștul la Poarta Pantofiștilor?

Mă refer la Nelu Sălăjan (sau Ionuț?).

Cu ocazia asta am aflat că nu e membru al Bisericii Providența.

Dar apare în calendarul Bisericii Providența atît în 2016 cît și în 2017!

Calendarul Bisericii Providența a ajuns, și el, un exemplu de incompetență al conducerii Bisericii Providența.

Dacă cumva se trezește cineva să spună că și aparținătorii sînt trecuți în calendar, atunci iată cum se pune problema:

„Art. 16. – (1) Copiii nebotezaţi ai credincioşilor baptişti sunt aparţinători ai bisericii baptiste. Sunt aparţinătoare şi persoanele care şi-au exprimat în scris dorința de a aparține bisericii baptiste locale.

(2) Biserica poate acorda aparținătorilor ei consiliere spirituală și asistență religioasă, la cererea acestora sau a familiilor lor.

(3) Membrii și aparținătorii bisericii filiale sunt înscriși în registrele bisericii la care s-au afiliat.”

Art. 14 – „(3) – Membrii excluși sau retrași pot fi considerați aparținători.”

Din cîte ştiu, soţul lui Noemi Sălăjan nu se încadrează în situațiile de mai sus.

De ce este atunci în calendarul Bisericii Providența?

Sau, dacă se încadreză cumva la categoria aparținători, de ce Alin Cristea (considerat, în mod incorect, exclus) nu e trecut în calendarul Bisericii Providența, fiind… aparținător?

Așa-zisa excludere avînd loc în 2006, de ce a apărut Alin Cristea în calendarul Bisericii Providența în 2010 și în 2011?…

Dacă Daniela Cristea s-a retras în 2011, de ce nu apare în calendarul Bisericii Providența în 2016 și 2017, ca aparținător?

Dar, mai grav, înainte de divorţ (cînd încă era în lista membrilor Bisericii Providența) şi după divorţ, i-a acordat Biserica Providența „consiliere spirituală și asistență religioasă”?

Trebuia să o ceară?

Biserica Providența cu ce se ocupă? Cu răspunsul la cereri?

Sau cu o activitate SPIRITUALĂ, de ordin supra-terestru, conform învățăturilor lui Isus, care a zis: Să nu vă comportați bine doar cu cei din clubul vostru (baptistoid), ci și cu cei din afara perimetrului vostru instituțional…?

Instituțiile statului din afara bisericii nu pot rezolva situații (complexe) DINLĂUNTRUL bisericii.

Doar Biserica are standarde și proceduri superioare, de ordin SPIRITUAL.

Nimeni nu poate iubi precum creștinii din Biserică.

Desigur, creștinii sînt diferiți, în ceea ce privește creșterea lor spirituală.

Dar în perimetrul intern accesta este dezideratul major: creșterea spirituală.

A pune accent pe betoane și orhidee, pe programe (mai mult sau mai puțin reușite) și rezultate forțate, a fi concetrat pe „proprietatea privată” – toate acestea indică o creștere spirituală… mică.

Nu pozițiile pe care ajung unii indică maturitatea lor spirituală, ci modul în care rămîn loiali adevărului și în care reacționează atunci cînd sînt mustrați.

Bisericile baptiste sînt organizate teritorial.

Spiritul competitiv din spațiul confesional (al instituțiilor) a pătruns în organismul eclesial, care are o natură ORGANICĂ noncompetitivă.

Situațiunea actuală de la Biserica Providența are de a face nu doar cu parametrii interni, ci și cu vectori externi.

Am lansat campania PROTESTEZ în 25 martie 2017, avînd de a face cu prezența exponenților emanuelismului negruțian la Biserica Providența.

Cu o zi înainte, Teofil Stanciu scrisese:

„UEO și BBEO și-au câștigat o nedorită reputație de locuri în care este apreciată obediența și în care se practică manipularea.”

UEO – Universitatea Emanuel Oradea
BBEO – Biserica Baptistă Emanuel Oradea

Așadar, prima chestiune de abordat nu e în legătură cu o anumită persoană, ci cu un set de principii.

Dacă conducerea Bisericii Providența a luat cunoștință de opinia lui Teofil Stanciu, confirmată de Alin Cristea și de-a lungul anilor de alte voci importante, DE CE a continuat să invite emanueliști?

Invitarea a trei emanuelişti în numai 8 zile (19-26 noiembrie 2017) – Dan Botică, Sebastian Văduva, Marius Cruceru – confirmă cele mai sumbre previziuni ale mele: emanuelizarea Bisericii Providența.

Desfigurarea morală a Bisericii Providența a avut loc în acest an pe o perioadă de cel puțin 8 luni.

Conducerea Bisericii Providența nu e loială adevărului. Ceea ce ar implica… renunțarea la mnipulare!

Cum de au uitat că Dumnezeu urăște „nelegiuirea unită cu sărbătoarea”? (Isaia 1:13)

Cum de Biserica Providența nu reacționează față de această situație?

„Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine decît să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?” (Mica.6:8)

Idioţenia, incompetenţa şi, mai ales, imaturitatea spirituală de care dau dovadă cei din conducerea Bisericii Providenţa indică o degradare spirituală a Bisericii Providenţa.

Combinaţia între manipularea internă (eclesială) şi cea externă (confesională) dă naștere unei degenerări spirituale.

Dacă biserica este o persoană juridică de UTILITATE PUBLICĂ, atunci nu are doar privilegii din partea statului, ci și ÎNDATORIRI față de societatea românească.

A avea afișată denumirea instituției și a avea afișat programul PUBLIC al instituției de UTILITATE PUBLICĂ – iată norme minime pe care ar trebui să le respecte.

De asemenea, Biserica Providența ar trebui să respecte „propriile statute sau coduri canonice”.

Mai presus însă de orice prevederi scrise (sau nescrise), Biblia este „o revelație dumnezeiască (descoperire) către neamul omenesc, … izvorul fără greș al conștiinței de Dumnezeu” (Mărturisirea de credință).

Conducerea Bisericii Povidența NU respectă învățătura Bibliei – felul în care se comportă cu mine de 5 luni (CINCI!) indică un dispreț al celor mai elementare norme creștine față de semeni, fie ei și dușmani.

Eu sînt dușmanul idioțeniei, al incompetenței și al nanismului spiritual.

Protestez împotriva corupției din instituțiile religioase.

Alin Cristea, 50 de ani, Oradea

Creștin postprotestant, evanghelic moderat, baptist conservator

Blogger, catrenist, relaționist

Nepotul lui Gligor Cristea, unul dintre pionierii credinţei baptiste în România

Editorul blogului România Evanghelică (49.000 de postări), al blogului RoEvanghelica (13.000 de postări) și al altor 100 de bloguri

Editorul revistei Oradea Evanghelică

Editorul revistei electronice File de istorie baptistă

Mogulul blogosferei evanghelice

Licențiat în teologie baptistă (Institutul Biblic Emanuel Oradea, 1999, cursuri la zi)

Licențiat în topografie minieră (Institutul de Mine Petroșani, 1993, cursuri la zi)

Președintele Asociației Thymos – 10 ediții ale Premiilor Thymos pentru bloguri evanghelice

“Evanghelicul român cu cea mai mare vizibilitate pe Internet” (Răsvan Cristian Stoica, 2011)

„Patriarhul blogurilor evanghelice” (Corneliu Constantineanu, 2014)

„A guru of media” (Sebastian Văduva, 2015)

„Arhivarul evanghelicilor romani” (Cătălin Dupu, 2015)

„Cel mai bun jurnalist creştin al momentului în România (Mihai Chiriguţ, 2006)

“Cel mai cu vechime jurnalist evanghelic în spațiul virtual” (Daniel Bulzan, 2007)

„Merită cu prisos titlul de Evangelical Media Champion (Mihai Ciucă, 2007)

„Prin intermediul internetului a trimis mii de mesaje informative creştinătăţii române din întreaga lume (Caius Obeada, 2007)

„Alin Cristea are un stil aparte de a spune lucrurile, șocant pentru mintea noastră de evanghelici, neevlavios de multe ori, dar este unul dintre puținii oameni care au imaginea de ansamblu asupra mediului evanghelic online…” (Laurențiu Balcan, 2014)

„Alin Cristea a stârnit (mereu) mai mult interes decât toți politicienii care au trecut (sau nu) prin UEO [Universitatea Emanuel Oradea]” (Marius Teodoru, 22 octombrie 2014)

„Alin imi plac la nebunie mesajele tale teologice ce proving din enciclopedia experientei tale, imi plac ca nu sunt biased, nu ai nici o influenta, you go sola Scriptura! Mi-ar place sa citesc o carte teologica marca Alin Cristea, teologie pura.” (Felix Macovei, 21 august 2017)

„Alinierea gandirii cu exprimarea verbala/in scris. Nu am intalnit pe nimeni care sa fie atat de deschis sa descrie ce gandeste (poate pentru ca ei considera ca e nepotrivit sau nu e relevant)…dar asta inseamna sinceritate si in parte, umblare in lumina. Noi…restul..ne fortam la o piosenie de suprafata (I’m still fighting with it)” (Darius Ile, 6 iulie 2017)

http://romaniaevanghelica.wordpress.com/alin-cristea

http://asociatiathymos.wordpress.com/referinte

Alin Cristea – un protestatar orădean împotriva corupției din guvern, dar și împotriva corupției din instituțiile religioase

Din seria SCRISORI DESCHISE

Reformațiunea administrativă și antireformismul spiritual – Scrisoare deschisă către Marius Birgean și Emil Bartoș (11.11.2017)
Scrisoare deschisă către Biserica Baptistă Emanuel din Oradea (01.06.2017)
Scrisoare deschisă către Consiliul Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România – 30 mai 2017
Ionescu la Capitală – Scrisoare deschisă către Biserica Penticostală Betel din București (30.05.2017)
Ionescu în deplasare – Scrisoare deschisă către Biserica Penticostală Poarta Cerului din Timișoara (27.05.2017)
Despre Cristian Ionescu – Scrisoare deschisă către Biserica Baptistă Betel din Timișoara (24.05.2017)
Egoismul penticostalilor – Scrisoare deschisă către conducerea Cultului Penticostal din România (23.05.2017)
Scrisoare deschisă către Ben-Oni Ardelean și ceilalți parlamentari evanghelici prezenți duminică, 26 februarie 2017, la Biserica Penticostală „Sfânta Treime” din Bistriţa (27.02.2017)
Scrisoare de dispreț față de baptiștii și penticostalii orădeni (11.02.2017)
Scrisoare deschisă către Consiliul Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România (07.07.2016)
Scrisoare deschisă către Biserica Baptistă Betel din Timișoara – 25 aprilie 2016
Scrisoare deschisă către Biserica Baptistă Betel din Timișoara (04.02.2016)
Scrisoare deschisă către Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România (29.04.2015)
Scrisoare deschisă către Biserica Baptistă Golgota din Arad (17.02.2015)
Scrisoare deschisă către conducerea Cultului Penticostal din România (13.11.2014)
Scrisoare deschisă către Federaţia Baptistă Europeană (24.09.2013)
Scrisoare deschisă către pastorul Petrică Vidu (17.03.2012)

Din seria PROTESTEZ au apărut 48 de postări:

1. PROTESTEZ (26.03.2017)
2. Minciuna pastorului Ștefan Iluțan (27.03.2017)
3. PROTESTEZ – Replică lui Ştefan Iluţan (27.03.2017)
4. PROTESTEZ – 1 aprilie 2017 (01.04.2017)
5. PROTESTEZ – Stop mersului la biserică (02.04.2017)
6. PROTESTEZ – 6. Discernămîntul (03.04.2017)
7. PROTESTEZ – 7. Comitetul (03.04.2017)
8. PROTESTEZ – 8. Avanpremieră (04.04.2017)
9. PROTESTEZ – 9. A fost ora 19.00 (04.04.2017)
10. PROTESTEZ – 10. Cazuri și necazuri cu baptiști orădeni în presă (05.04.2017)
11. PROTESTEZ – 11. Puterea cuvintelor sau puterea IDEILOR? (08.04.2017)
12. PROTESTEZ – 12. Adevărul. Introducere (09.04.2017)
13. PROTESTEZ – 13. Adevărul. Alin Cristea (10.04.2017)
14. PROTESTEZ – 14. Adevărul. Teofil Stanciu (11.04.2017)
15. PROTESTEZ – 15. Adevărul. Post-adevăr (12.04.2017)
16. PROTESTEZ – 16. Adevărul. Adevărul nu poate fi compromis (13.04.2017)
17. PROTESTEZ – 17. Joia Mare (14.04.2017)
18. PROTESTEZ – 18. Vinerea Mare. Ghetoizarea (14.04.2017)
19. PROTESTEZ – 19. Sîmbăta Mare. Glorioasa Tăcere (15.04.2017)
20. PROTESTEZ – 20. Învierea. Îngerii (16.04.2017)
21. PROTESTEZ – 21. Ziua Mondială a Libertății Presei (04.05.2017)
22. PROTESTEZ – 22. Cultura protestului (06.05.2017)
23. PROTESTEZ – 23. Vocile critice la adresa emanuelismului negruţian (19.05.2017)
24. PROTESTEZ – 24. La Clubul Baptist Providenţa nu e voie în pantaloni scurţi (25.06.2017)
25. PROTESTEZ – 25. Scurte, despre papagali (26.06.2017)
26. PROTESTEZ – 26. Betoane și orhidee (29.06.2017)
27. PROTESTEZ – 27. Betoane și orhidee (2). Și despre deprimanta întîlnire de joia (30.06.2017)
28. PROTESTEZ – 28. Betoane și orhidee (3). Și gardieni (02.07.2017)
29. PROTESTEZ – 29. Betoane și orhidee (4). Și gardieni. Dar onoare? (03.07.2017)
30. PROTESTEZ – 30. Scurte, despre papagali (2) (04.07.2017)
31. PROTESTEZ – 31. Prohibiția Providenței (07.07.2017)
32. PROTESTEZ – 32. Din nou gardieni, din nou recursul la ADEVĂR (04.09.2017)
33. PROTESTEZ – 33. Din nou gardieni, din nou recursul la ADEVĂR. Completări (04.09.2017)
34. PROTESTEZ – 34. Guvernarea eclesială (1). Principii (07.09.2017)
35. PROTESTEZ – 35. Iar n-am fost lăsat să intru în Biserica Baptistă Providența din Oradea (21.10.2017)
36. PROTESTEZ – 36. Adevărul înainte de toate (27.10.2017)
37. PROTESTEZ – 37. Despre o sesizare și despre imaturitate spirituală (09.11.2017)
38. PROTESTEZ – 38. Ultimatumul dat lui Alin Cristea de Biserica Baptistă Providenţa Oradea (17.11.2017)
39. PROTESTEZ – 39. Ultimatumul dat lui Alin Cristea de Biserica Baptistă Providenţa Oradea. Completări (1) (18.11.2017)
40. PROTESTEZ – 40. Ultimatumul dat lui Alin Cristea de Biserica Baptistă Providenţa Oradea. Completări (2) (18.11.2017)
41. PROTESTEZ – 41. Ultimatumul dat lui Alin Cristea de Biserica Baptistă Providenţa Oradea. Completări (3) (19.11.2017)
42. PROTESTEZ – 42. Ultimatumul dat lui Alin Cristea de Biserica Baptistă Providenţa Oradea. Completări (4) (23.11.2017)
43. PROTESTEZ – 43. Gîndirea logică și gîndirea teologică (24.11.2017)
44. PROTESTEZ – 44. Gîndirea logică și gîndirea teologică (2) (25.11.2017)
45. PROTESTEZ – 45. Emanuelizarea Bisericii Providența (25.11.2017)
46. PROTESTEZ – 46. A venit iarna… și la Poarta Pantofiștilor (03.12.2017)
47. PROTESTEZ – 47. Din nou, iarna, la Poarta Pantofiştilor (10.12.2017)
48. PROTESTEZ – 48. Cultele recunoscute sunt persoane juridice de utilitate publică (11.12.2017)

Acest articol a fost publicat în Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la PROTESTEZ – 48. Cultele recunoscute sunt persoane juridice de utilitate publică

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s