PROTESTEZ – 43. Gîndirea logică și gîndirea teologică

Protestez împotriva dictaturii gîndirii logice în detrimentul gîndirii teologice în spațiul confesional evanghelic românesc.

Cazul Providența, devenit celebru, indică clar această deficiență gravă a mediului confesional evanghelic românesc.

Azi, după ora 12.00, înainte de a pleca la dezvelirea statuii lui Ion I.C. Brătianu, cel mai important om politic din istoria României, am găsit în cutia poștală o somație pe care o afișez mai jos, după care voi face precizări și comentarii.

– Numele meu nu este Cristea Alin Daniel, ci Cristea Daniel Alin (au fost cazuri cînd nu am putut ridica bani din pricina schimbării locului celor două prenume)

– Strada se numește, evident, Leonardo Da Vinci, nu… Leronardo.

– Pînă azi nu mi-a trecut prin cap că aș fi realizat „anchete”…

– Resping categoric acuzația că aş fi realizat materiale „privind viața intimă sau de familie” a reclamantei.

– Resping categoric acuzația că aș fi utilizat „cu rea-credință” numele şi imaginea reclamantei.

– Resping categoric că aș fi făcut afirmații „nesusținute” la adresa reclamantei.

Și aș putea continua așa cu alte exprimări ridicole și idioate din această somație.

Dar să încercăm să ridicăm „dezbaterea”la un nivel superior. Nu înainte însă de cîteva chestiuni tehnice.

Să observăm, mai întîi, că somația poartă data 16.11.2017.

Ștampilele de pe plic poartă data 22.11.2017.

Eu am găsit plicul în cutia poștală în 24.11.1017.

Nu sînt convins că demersul individual al reclamantei este independent de demersul conducerii Bisericii Providența.

Iată cronologia de pînă acum pe scurt:

24.03.2017 – Teofil Stanciu scrie pe Facebook:

„UEO și BBEO și-au câștigat o nedorită reputație de locuri în care este apreciată obediența și în care se practică manipularea.”

UEO – Universitatea Emanuel Oradea
BBEO – Biserica Baptistă Emanuel Oradea

25.03.2017 – Alin Cristea i-a sunat pe cei 9 membri din comitetul Bisericii Providența din Oradea pentru a le comunica că protestează împotriva prezenței pastorului Doru Hnatiuc (unul dintre liderii emanueliști) la Biserica Providența duminică dimineață (26.03.2017). Au răspuns 6, printre care pastorul Ștefan Iluțan. Conversațiile au fost (foarte) scurte, cu excepția celei cu Teofil Tășădan, care a durat peste 30 de minute.

În următoarele zile, săptămîni, luni, Alin Cristea a scris 42 de mesaje din seria PROTESTEZ.

02.07.2017 – Pentru prima dată Alin Cristea nu a fost lăsat să intre în Biserica Providența. Au fost prezenți la poarta bisericii doi gardieni, pînă în noiembrie, cu o întrerupere în duminica din 4 septembrie, cînd Alin Cristea a participat la slujba de dimineață, cînd a luat Cina, și la slujba de seară, pînă cînd au început scandalul 3 membri din comitet, apoi pastorul a chemat gardienii pentru a-l evacua pe Alin Cristea.

09.11.2017 – Alin Cristea a fost chemat la Poliție, pentru a i se aduce la cunoștință SESIZAREA (nu plîngere penală) aceleași reclamante.

17.11.2017 – Alin Cristea a primit, prin curier, o ÎNȘTIINȚARE din partea conducerii Bisericii Providența (Nr. înreg. 13 din 15/11/2017), care de fapt e un ULTIMATUM prin care i se pune în vedere anumite chestiuni. Documentul – invalid din pricină că nu este semnat de 2 persoane, conform art. 37 din Statutul baptiștilor din România -, este o mostră de idioțenie, conținînd minciuni, dezinformări, amenințări și tîmpenii („Vă interzicem să mai folosiți în mediul onlșine și în presă numele bisericii „Providența”…”).

24.11.2017 – Alin Cristea a găsit în cutia poștală o somație prin care reclamanta are două solicitări (a doua pare a fi conținută în prima).

Așadar, în perioada 13-16 noiembrie 2017 au fost redactate două documente: Înștiințarea / ultimatumul și Somația.

Mă refer la nr. de înregistrare a Înștiințării, poate că Înștiințarea a fost redactată înainte de 13 noiembrie.

În ceea ce privește Sesizarea, din cîte îmi aduc aminte ea a fost făcută la începutul lunii noiembrie. Am solicitat polițistului (cu care am discutat) o copie după Sesizare, dar nu am primit.

Așadar, în prima jumătate a lunii noiembrie, au fost redactate 3 documente: 1) Sesizarea, 2) Înștiințarea / Ultimatumul, 3) Somația.

Sesizarea și Somația a fost întocmite de reclamantă, Înștiințarea / Ultimatumul de către conducerea Bisericii Providența.

Spre deosebire de Sesizare și Înștiințare, Somația menționează un articol din Codul Civil.

Am mari îndoieli că acest articol are de a face cu situațiunea în cauză, întrucît nu e vorba de „viața intimă sau de familie” a reclamantei.

Este vorba de viața PUBLICĂ a reclamantei, adică acea viață PUBLICĂ care rezultă din apartenența la Biserica Providența.

Cu o zi înainte am făcut următoarea postare pe Facebook:

Inducerea în eroare a organelor judiciare – art. 268 Cod penal

Art. 268 C.pen.: „(1) Sesizarea penală, făcută prin denunț sau plângere, cu privire la existența unei fapte prevăzute de legea penală ori în legătură cu săvârșirea unei asemenea fapte de către o anumită persoană, cunoscând că aceasta este nereală, se pedepsește cu închisoare de Ia 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Producerea sau ticluirea de probe nereale în scopul de a dovedi existența unei fapte prevăzute de legea penală ori săvârșirea acesteia de către o anumită persoană, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.

(3) Nu se pedepsește persoana care a săvârșit inducerea în eroare a organelor judiciare, dacă declară, înainte de reținerea, arestarea sau punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva celui față de care s-a făcut denunțul sau plângerea ori s-au produs probele, că denunțul, plângerea sau probele sunt nereale”.

În ceea ce privește așa-zisele încercări de soluționare amiabilă a situației, acestea sînt superbe, dar lipsesc cu desăvîrșire. :))))

Nici reclamanta nici conducerea Bisericii Providența nu au făcut nici o încercare de soluționare amiabilă a situației.

Dimpotrivă, eu am avut inițiative. Dar comitetul a evitat să se întîlnească cu mine, iar întîlnirile mele cu pastorul (TOATE la inițiativa mea) nu au avut caracteristicile unei încercări de soluționare a situației.

Pot doar menționa propunerea pastorului, la sfîrșitul întîlnirii de 5 ore și jumătate, de a ne întîlni cu cîțiva din comitet în seara aceleiași zile, propunere cu care am fost de acord. Dar nu a avut loc o astfel de întîlnire, întrucît pastorul a anulat-o.

Pastorul doar zice, nu și face. 🙂

Se poate remarca această aroganță a reclamantei conform căreia cică ar fi fost încercări de soluționare amiabilă a situației.

Nu au existat astfel de încercări.

Nu m-am întîlnit niciodată cu reclamanta, deci nu s-a pus niciodată problema unei soluționări amiabile.

O soluționare amiabilă presupune negociere.

Pînă acum nu au fost decît amenințări, nu au fost nici un fel de negocieri.

Din punct de vedere SPIRITUAL, atît atitudinea reclamantei cît și atitudinea conducerii Bisericii Providența se poate exprima cu o vorbă din popor: Și cu slănina în pod și cu sufletul în rai.

Oamenii ăștia vor să iasă cu imaginea neșifonată din această situație, un fel de „noi am vrut, dar nu s-a putut”.

Am oferit suficiente informaţii încît să se poată trage lesne o concluzie clară: atît conducerea Bisericii Providența este depășită de situație, cît și reclamata.

Pînă și numai faptul că s-a ajuns la postarea gardienilor la poarta bisericii este semnul clar al incompetenței SPIRITUALE a conducerii Bisericii Providența.

Pînă și numai faptul că reclamanta nu a găsit o cale de comunicare și negociere indică un nivel SPIRITUAL scăzut.

Ajungem astfel la acel palier superior care trebuie să ne intereseze – prioritatea gîndirii TEOLOGICE în fața oricărei gîndirii logice.

Iată ce scrie Pavel corintenilor:

„Nu este datoria voastră să judecai pe cei dinăuntru?

Cum! Cînd vreunul din voi are vreo neînţelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuți și nu la sfinți?

Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sînteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate?

Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu cît mai mult lucrurile vieții acesteia?

Deci, cînd aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acesteia, voi puneți judecători pe aceia pe care Biserica nu-i bagă în seamă?

Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înțelept, care să fie în stare să judece între frate și frate?

Dar un frate se duce la jduecată cu alt frate, și încă înaintea necredincioșilor!

Chiar faptul că avei judecăți între voi, este un cusur pe care-l aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți?” (1 Corinteni 5:12 – 6:7)

Așadar, orice gîndire logică este inferioară gîndirii teologice.

Conform gîndirii teologice (și teleologice), neînțelegerile care se ivesc pe plan relațional sînt „lucruri de foarte mică însemnătate” în comparație cu adevăratele lucruri importante, care au de a face cu veacul ce va să vie.

Accentul pus pe administrarea logică a neînțelegerilor este în contradicție cu gîndirea teologică, care ridică ORICE negociere eclesială a unei neînțelegeri pe un palier SUPERIOR.

Cînd Pavel, în 1 Corinteni 10:18-19, amintește de dezbinările dintre creștinii corinteni atunci cînd vin la adunare, adaugă: „În parte o cred, căci trebuie să fie și aprtide între voi, ca să iasă la lumină cei găsiți buni.”

Negocierile nu reprezintă neapărat forma TEOLOGICĂ de rezolvare a conflictelor.

Forma TEOLOGICĂ de rezolvare a conflictelor este limpezirea apelor – să iasă la lumină cei găsiți buni.

E evident că, în felul acesta, ies la lumină și cei găsiți răi.

Reclamanta are, evident, o gîndire inferioară. Și din pricina aceasta, avînd în vedere aroganța ei, este o persoană toxică pentru Biserica Providența.

Situația NORMALĂ ar fi fost: unul singur, cu maturitate spirituală, cu gîndireTEOLOGICĂ, din Comitet sau din biserică, să o fi pus la punct, astfel încît să nu se ajungă la astfel de somații.

Adevărul e acolo unde este, nu e la mijloc.

NU toate opiniile sunt egale, adevărul NU este undeva la mijloc, o medie aritmetică a două extreme – scria cineva zilele trecute pe Facebook.

Reclamanta poate cîștiga, eventual, pe cale logică. Dar creștinii nu au fost chemați să îi bage în seamă pe cei care lucrează logic.

Pavel are așteptări mari de la creștinii corinteni – să îi bage în seamă pe cei care gîndesc și acționează TEOLOGIC.

Aceasta este bătălia MAJORĂ.

Plus asumarea unor nedreptăți în vederea unei mize MAJORE, de ordin spiritual, pe care o gîndim TEOLOGIC (și teleologic).

În față, pastorul mi-a spus că el a făcut, inițial, distincția între modul de reacție omenesc și modul de acțiune creștinesc.

Ăsta este unul dintre motivele pentru care știu că reacțiile conducerii Bisericii Providența nu sînt bune, ci rele.

Ei gîndesc logic, nu TEOLOGIC (și teleologic).

Mai exact, folosesc logica și alte abilități umane pentru a-și impune punctul de vedere, care însă nu este TEOLOGIC.

Protestez împotriva dictaturii gîndirii logice în detrimentul gîndirii teologice în spațiul confesional evanghelic românesc.

Alin Cristea, 50 de ani, Oradea

Creștin postprotestant, evanghelic moderat, baptist conservator

Blogger, catrenist, relaționist

Nepotul lui Gligor Cristea, unul dintre pionierii credinţei baptiste în România

Editorul blogului România Evanghelică (49.000 de postări), al blogului RoEvanghelica (12.000 de postări) și al altor 100 de bloguri

Editorul revistei Oradea Evanghelică

Editorul revistei electronice File de istorie baptistă

Mogulul blogosferei evanghelice

Licențiat în teologie baptistă (Institutul Biblic Emanuel Oradea, 1999, cursuri la zi)

Licențiat în topografie minieră (Institutul de Mine Petroșani, 1993, cursuri la zi)

Președintele Asociației Thymos – 10 ediții ale Premiilor Thymos pentru bloguri evanghelice

“Evanghelicul român cu cea mai mare vizibilitate pe Internet” (Răsvan Cristian Stoica, 2011)

„Patriarhul blogurilor evanghelice” (Corneliu Constantineanu, 2014)

„A guru of media” (Sebastian Văduva, 2015)

„Arhivarul evanghelicilor romani” (Cătălin Dupu, 2015)

„Cel mai bun jurnalist creştin al momentului în România (Mihai Chiriguţ, 2006)

“Cel mai cu vechime jurnalist evanghelic în spațiul virtual” (Daniel Bulzan, 2007)

„Merită cu prisos titlul de Evangelical Media Champion (Mihai Ciucă, 2007)

„Prin intermediul internetului a trimis mii de mesaje informative creştinătăţii române din întreaga lume (Caius Obeada, 2007)

„Alin Cristea are un stil aparte de a spune lucrurile, șocant pentru mintea noastră de evanghelici, neevlavios de multe ori, dar este unul dintre puținii oameni care au imaginea de ansamblu asupra mediului evanghelic online…” (Laurențiu Balcan, 2014)

„Alin Cristea a stârnit (mereu) mai mult interes decât toți politicienii care au trecut (sau nu) prin UEO [Universitatea Emanuel Oradea]” (Marius Teodoru, 22 octombrie 2014)

„Alin imi plac la nebunie mesajele tale teologice ce proving din enciclopedia experientei tale, imi plac ca nu sunt biased, nu ai nici o influenta, you go sola Scriptura! Mi-ar place sa citesc o carte teologica marca Alin Cristea, teologie pura.” (Felix Macovei, 21 august 2017)

„Alinierea gandirii cu exprimarea verbala/in scris. Nu am intalnit pe nimeni care sa fie atat de deschis sa descrie ce gandeste (poate pentru ca ei considera ca e nepotrivit sau nu e relevant)…dar asta inseamna sinceritate si in parte, umblare in lumina. Noi…restul..ne fortam la o piosenie de suprafata (I’m still fighting with it)” (Darius Ile, 6 iulie 2017)

http://romaniaevanghelica.wordpress.com/alin-cristea

http://asociatiathymos.wordpress.com/referinte

Alin Cristea – un protestatar orădean împotriva corupției din guvern, dar și împotriva corupției din instituțiile religioase

Din seria SCRISORI DESCHISE

Reformațiunea administrativă și antireformismul spiritual – Scrisoare deschisă către Marius Birgean și Emil Bartoș (11.11.2017)
Scrisoare deschisă către Biserica Baptistă Emanuel din Oradea (01.06.2017)
Scrisoare deschisă către Consiliul Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România – 30 mai 2017
Ionescu la Capitală – Scrisoare deschisă către Biserica Penticostală Betel din București (30.05.2017)
Ionescu în deplasare – Scrisoare deschisă către Biserica Penticostală Poarta Cerului din Timișoara (27.05.2017)
Despre Cristian Ionescu – Scrisoare deschisă către Biserica Baptistă Betel din Timișoara (24.05.2017)
Egoismul penticostalilor – Scrisoare deschisă către conducerea Cultului Penticostal din România (23.05.2017)
Scrisoare deschisă către Ben-Oni Ardelean și ceilalți parlamentari evanghelici prezenți duminică, 26 februarie 2017, la Biserica Penticostală „Sfânta Treime” din Bistriţa (27.02.2017)
Scrisoare de dispreț față de baptiștii și penticostalii orădeni (11.02.2017)
Scrisoare deschisă către Consiliul Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România (07.07.2016)
Scrisoare deschisă către Biserica Baptistă Betel din Timișoara – 25 aprilie 2016
Scrisoare deschisă către Biserica Baptistă Betel din Timișoara (04.02.2016)
Scrisoare deschisă către Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România (29.04.2015)
Scrisoare deschisă către Biserica Baptistă Golgota din Arad (17.02.2015)
Scrisoare deschisă către conducerea Cultului Penticostal din România (13.11.2014)
Scrisoare deschisă către Federaţia Baptistă Europeană (24.09.2013)
Scrisoare deschisă către pastorul Petrică Vidu (17.03.2012)

Din seria PROTESTEZ au apărut 43 de postări:

1. PROTESTEZ (26.03.2017)
2. Minciuna pastorului Ștefan Iluțan (27.03.2017)
3. PROTESTEZ – Replică lui Ştefan Iluţan (27.03.2017)
4. PROTESTEZ – 1 aprilie 2017 (01.04.2017)
5. PROTESTEZ – Stop mersului la biserică (02.04.2017)
6. PROTESTEZ – 6. Discernămîntul (03.04.2017)
7. PROTESTEZ – 7. Comitetul (03.04.2017)
8. PROTESTEZ – 8. Avanpremieră (04.04.2017)
9. PROTESTEZ – 9. A fost ora 19.00 (04.04.2017)
10. PROTESTEZ – 10. Cazuri și necazuri cu baptiști orădeni în presă (05.04.2017)
11. PROTESTEZ – 11. Puterea cuvintelor sau puterea IDEILOR? (08.04.2017)
12. PROTESTEZ – 12. Adevărul. Introducere (09.04.2017)
13. PROTESTEZ – 13. Adevărul. Alin Cristea (10.04.2017)
14. PROTESTEZ – 14. Adevărul. Teofil Stanciu (11.04.2017)
15. PROTESTEZ – 15. Adevărul. Post-adevăr (12.04.2017)
16. PROTESTEZ – 16. Adevărul. Adevărul nu poate fi compromis (13.04.2017)
17. PROTESTEZ – 17. Joia Mare (14.04.2017)
18. PROTESTEZ – 18. Vinerea Mare. Ghetoizarea (14.04.2017)
19. PROTESTEZ – 19. Sîmbăta Mare. Glorioasa Tăcere (15.04.2017)
20. PROTESTEZ – 20. Învierea. Îngerii (16.04.2017)
21. PROTESTEZ – 21. Ziua Mondială a Libertății Presei (04.05.2017)
22. PROTESTEZ – 22. Cultura protestului (06.05.2017)
23. PROTESTEZ – 23. Vocile critice la adresa emanuelismului negruţian (19.05.2017)
24. PROTESTEZ – 24. La Clubul Baptist Providenţa nu e voie în pantaloni scurţi (25.06.2017)
25. PROTESTEZ – 25. Scurte, despre papagali (26.06.2017)
26. PROTESTEZ – 26. Betoane și orhidee (29.06.2017)
27. PROTESTEZ – 27. Betoane și orhidee (2). Și despre deprimanta întîlnire de joia (30.06.2017)
28. PROTESTEZ – 28. Betoane și orhidee (3). Și gardieni (02.07.2017)
29. PROTESTEZ – 29. Betoane și orhidee (4). Și gardieni. Dar onoare? (03.07.2017)
30. PROTESTEZ – 30. Scurte, despre papagali (2) (04.07.2017)
31. PROTESTEZ – 31. Prohibiția Providenței (07.07.2017)
32. PROTESTEZ – 32. Din nou gardieni, din nou recursul la ADEVĂR (04.09.2017)
33. PROTESTEZ – 33. Din nou gardieni, din nou recursul la ADEVĂR. Completări (04.09.2017)
34. PROTESTEZ – 34. Guvernarea eclesială (1). Principii (07.09.2017)
35. PROTESTEZ – 35. Iar n-am fost lăsat să intru în Biserica Baptistă Providența din Oradea (21.10.2017)
36. PROTESTEZ – 36. Adevărul înainte de toate (27.10.2017)
37. PROTESTEZ – 37. Despre o sesizare și despre imaturitate spirituală (09.11.2017)
38. PROTESTEZ – 38. Ultimatumul dat lui Alin Cristea de Biserica Baptistă Providenţa Oradea (17.11.2017)
39. PROTESTEZ – 39. Ultimatumul dat lui Alin Cristea de Biserica Baptistă Providenţa Oradea. Completări (1) (18.11.2017)
40. PROTESTEZ – 40. Ultimatumul dat lui Alin Cristea de Biserica Baptistă Providenţa Oradea. Completări (2) (18.11.2017)
41. PROTESTEZ – 41. Ultimatumul dat lui Alin Cristea de Biserica Baptistă Providenţa Oradea. Completări (3) (19.11.2017)
42. PROTESTEZ – 42. Ultimatumul dat lui Alin Cristea de Biserica Baptistă Providenţa Oradea. Completări (4) (23.11.2017)
43. PROTESTEZ – 43. Gîndirea logică și gîndirea teologică (24.11.2017)

Publicitate
Acest articol a fost publicat în Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la PROTESTEZ – 43. Gîndirea logică și gîndirea teologică

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s