PROTESTEZ – 41. Ultimatumul dat lui Alin Cristea de Biserica Baptistă Providenţa Oradea. Completări (3)

Termenii pe care conducerea Bisericii Providența îi folosește în legătură cu mine sînt mincinoși dar, mai ales, în afara percepției narațiunii biblice: tulburare, injurii, defăimări, calomnii, amenințări, mesaje cu limbaj licențios, context acuzator, defăimător ori denigrator.

Acești termeni sînt „verișorii” termenilor care mi-au fost puși în cîrcă în 2006: vociferări interminabile şi sfidarea oricărei autorităţi eclesiale, vociferări în timpul serviciilor de închinare ale Bisericii, denigrarea în bloc a membrilor comitetului, împrăştierea de manifeste în spaţiul Bisericii şi afişarea unui convocator de adunare generală, în dispreţ faţă de Scriptură şi Statut, un batjocoritor expert, în stare să-i puneţi pe toţi la punct, cu doze potrivite de dispreţ, care este un element esenţial al batjocurii.

Declar, încă o dată, că am păcate mai zdravene decît au reușit să formuleze, în 2006 și în 2017, acuzatorii mei.

În ambele situații, acuzatorii sînt pe poziții de… ACUZAȚI.

Ei nu au răspuns, nici în 2006, nici în 2017, acuzațiilor publice care li s-au adus.

Ca orice instituție care se „respectă”, Biserica Providenţa, valabil angajată (acum ar zice Statutul) prin reprezentanții ei, NU a răspuns acuzațiilor publice, nu a căutat să afle adevărul (care era ascuns membrilor bisericii), nu a făcut eforturi de reformă spirituală și administrativă, nu a comunicat în vederea instituirii unui climat de dialog și, mai ales, a unui climat decizional în spiritul Bibliei, al Mărturisirii de credință și al Statutului baptiștilor din România.

Marile concepte pe care eu le-am prezentat în mesajele din seria PROETSTEZ sînt: adevărul, curajul, discernămîntul, cultura protestului, demnitate, maturitate spirituală.

Ele contrastează cu sărăcia ideatică a documentelor din 2006 și 2017 ale unor instituții care se caracterizează prin antireformism spiritual.

Sărăcia ideatică nu poate fi compensată prin referințe, cu totul mediocre, la articole din Statut și prin cuvinte tîmpite la adresa mea (sau la adresa altora).

Oamenii din conducerea Comunității BCB Oradea și din conducerea Bisericii Providența ar fi trebuit să fie nu administratori ai unor instituții, ci promotori ai IDEILOR mărețe ale lui Dumnezeu, lideri care să îi însuflețească pe creștinii baptiști să fie vîrful de lance al evanghelicilor români în secolul XXI.

Orice analiză nonmediocră scoate la iveală faptul că trecerea din secolul XX în secolul XXI a însemnat un mare regres spiritual pentru baptiștii orădeni, bihoreni și la nivel național.

Lucrul acesta se „datorează” unor lideri care au cumulat funcții, nu și maturitate reformistă:

– Paul Negruț, președinte (și vicepreședinte) al Uniunii BCB din România, președinte al Alianței Evanghelice din România, rectorul Universității Emanuel din Oradea, unul dintre pastorii Bisericii Baptiste Emanuel din Oradea

– Florin Negruț (Florian Negruțiu), fratele lui Paul Negruț, președintele Comunității BCB Oradea, membru în Consiliul Uniunii BCB din România, directorul sau pastorul Liceului Emanuel, pastorul Bisericii Baptiste din Pestiș

– Doru Hnatiuc, prorector al Universității Emanuel din Oradea, unul dintre pastorii Bisericii Baptiste Emanuel din Oradea, membru în Consiliul Uniunii BCB din România

– Marius Cruceru, decanul Facultății de teologie a Universității Emanuel din Oradea, membru în Consiliul Uniunii BCB din România, pastorul Bisericii Baptiste Aleșd

Ca blogger, Marius Cruceru a condus campania de denigrare publică a lui Iosif Țon din 2010-2011.

Aceștia sînt exponenți ai emanuelismului negruțian, un sistem interior al Uniunii BCB din România care a pervertit nivelul spiritual al baptiștilor români din secolul XXI.

Cum eu am atras atenția în mod repetat de-a lungul anilor asupra manipulării practicate de acest sistem pervers, bineînțeles că au fost momente în care am fost atacat prin decizii abuzive, precum cea din 2006.

În 2017 se continuă atacul la adresa mea în același stil, dar, precum se poate vedea, deocamdată sînt pe baricade.

În afara atacului frontal, mai există frontul bîrfei, practicat pe diferite paliere.

Anul am trecut am aflat de la un pastor orădean că un pastor orădean i-a spus, cu peste 10 ani în urmă, unui alt pastor orădean că Alin Cristea l-ar fi agresat fizic pe Florin Negruț.

Atunci de ce n-a menționat Florin Negruț acest lucru în scrisoarea trimisă Bisericii Providența în 2006 din partea Comunității BCB Oradea?

Dimpotrivă, eu am fost agresat fizic în 3 rînduri în Biserica Providența, în public! Și am fost, de asemenea, agresat verbal.

În ziua cînd am împărțit „manifeste”, a ieșit din biserică Iuliu Fiț și m-a întrebat dacă m-a lovit Vasile Țiplea.

I-am răspuns că doar m-a împuns în piept cu un deget.

Dacă, așa cum mai tîrziu a afirmat Vasile Țiplea în public că l-aș fi împins, de ce nu m-a întrebat Iuliu Fiț dacă l-am împins EU pe Vasile Ţiplea?

Divorțul meu le-a data apă la moară detractorilor mei.

Dar nimeni nu știe motivele divorțului (intentat de soția mea, iar eu am făcut recurs).

Așa că am declarat că voi spune despre oricine că e nemernic, începînd cu Petru Vidu, dacă se referă la divorțul meu, întrucît nimeni nu știe, cum am spus, motivele divorțului.

Faptul că pocăiții nu beau și nu fumează devine nesemnificativ în fața realității că pocăiții practică minciuna și sînt amețiți de bîrfă.

Conducerea Bisericii Providența ar trebui să fie preocupată de minciunile și bîrfele din biserică și să aplice disciplina spirituală, în folosul tuturor.

Dimpotrivă, acești exponenți ai antireformismului spiritual evită cele mai importante responsabilități pe care le au și se ocupă de… betoane și orhidee.

Cultura administrativă a devenit predominantă în bisericile pocăiților (precum sublinia și FLorin Ianovici într-un interviu recent la A7 TV) în detrimentul spiritualității și moralității pocăiților.

Într-un astfel de context, cultura protestului este foarte importantă.

Iar anul acesta a fost cea mai potrivită perioadă pentru proteste la adresa corupției din instituțiile confesionale, anul acesta aniversîndu-se 500 de ani de la protestul public al lui Luther.

Acuzațiile care mi se aduc prin cuvinte gogonate nu sînt contextualizate în felul acesta.

Ar fi trebuit să fiu apreciat pentru protestele mele publice (cum și sînt, de către unii).

Antireformiștii spirituali – lipsiți de cultura protestului, dar și de cultura dialogului și, bineînțeles, lipsiți de vitalitate spirituală, bazîndu-se DOAR pe funcțiile pe care le posedă (și care i-au ofilit) – sînt o plagă a mediului confesional evanghelic românesc.

Mediocritatea spirituală care caracterizează acțiunile publice ale liderilor actuali ai baptiștilor români trebuie demascată, sancționată și înlocuită cît mai repede de acțiuni clare de reformă spirituală.

Istoria evanghelicilor din secolul trecut, fie din România, fie din alte țări, indică moduri concrete de acțiune, dar și greșelile care s-au făcut de-a lungul anilor.

Liderii ofiliți ai baptiștilor au produs daume IMENSE în mediul confesional evanghelic românesc, daune de tot felul, inclusiv infracțiuni care sînt pedepsite penal.

După cum s-au exprimat mai mulți pastori de-a lungul anilor, în privat sau în public, situația e chiar mai rea decît scrie Alin Cristea.

Acesta este unul dintre motivele pentru care nu am nici o intenție de a reduce nivelul dinamic de demascare și sancționare a infracțiunilor spirituale și de alt fel care se practică în ghetourile confesionale.

Orice decizie sau discuție care se referă DOAR la o persoană trebuie abordată de fapt în ACEST context al decadenței baptișilor (și penticostalilor), al mediocriății spirituale și al rutinei administrativ-religioase.

Faptul că nu sînt proteste publice la adresa corupției din instituțiile confesionale este un semn al decadenței spirituală.

Atît Biblia cît și istoria Bisericii ne indică clar faptul că spiritualitatea iudaică și spiritualitatea creștină au ca protestul public ca fundament.

Prorocii, Isus, Ioan Botezătorul, Luther, Wurmbrand – iată suficiente exemple care ne indică nu „postul și rugăciunea”, ci ACȚIUNEA fermă. Contextul public este creuzetul în care se formează caracterul creștin.

Clișeele populiste din ghetourile pocăiești trebuie depășite prin adevăr, curaj, discernămînt, cultura protestului, demnitate și maturitate spirituală.

Pot să stau cu capul ridicat întrucît eu le-am depășit în felul acesta.

Cuvîntul „tulburare” este folosit de multe ori fără discernămînt, ca și cum tulburarea ar fi rea în sine.

Iată un sens al cuvîntului care trebuie luat în considerare:

Tulbură-ne, Doamne!, rugăciunea lui Sir Francis Drake din 1577

Francisc Visky observa în octombrie: În această perioadă neoprotestanţii vorbesc mai mult de reformă decât reformații!

Păi da, evanghelicii români se ascund în spatele conferințelor despre reformă. Ei nu fac… reformă!

Poate avea loc reformațiunea fără… tulburare?

Să ne întoarcem în istorie la un moment important de reformațiune – primul conciliu de la Ierusalim, din Fapte 15.

„S-a făcut mare vorbă”!…

De era Florin Negruţ prin preajmă, ce epistolă ar mai fi trimis, împotriva vociferărilor…

Dacă erau gogomanii din conducerea Bisericii Providenţa, ce document ar mai fi întocmit, în care să-i stigmatizeze pe cei care comentează în public…

Dar s-a sculat Petru și… toată adunarea a tăcut.

Asta e problem evanghelicilor – nu prea au oameni precum Petru.

Autoritatea spirituală contează. Nu poate fi confundată cu autoritatea instituțională.

Și această întîlnire celebră se încheie cu o rezoluție reformistă (15:28-29).

Da, e vorba de tulburare, dar nu în cadrul adunării.

De ASTA se tem doar cei care nu au autoritate spirituală, ci doar autoritate instituțională – de vociferările dinlăuntrul adunării.

Păi vociferările fac parte din viața organismului eclesial. Nu asta trebuie să ne sperie. Ci lipsa de maturitate spirituală.

“Vociferările” mele din 2006 au avut de a face, în primul rînd, cu… respectarea normalităţii.

“Tulburări grave” a Adunării generale au fost făcute de fapt de către Gheorghe Pădure şi Florin Negruţ, prin nerespectarea unor condiţii minime în care are loc orice Adunare Generală.

De asemenea, se poate verifica că acel comitet de iniţiativă pe care l-am inițiat în 2006 a acţionat DOAR conform Statului şi MAI ALES în conformitate cu Scriptura.

Dimpotrivă, de “dispreţ faţă de Scriptură şi Statut” s-a făcut vinovată Comunitatea din Oradea, mai ales prin preşedintele ei, Florin Negruţ. De asemenea, alături de Comitetul corupt a acţionat în acelaşi fel aşa-zisul pastor girant Gheorghe Pădure.

Reformațiunea se face prin restaurarea adevărului, a dreptății, a demnității organismului eclesial, prin respingerea influențelor externe, prin împotrivirea față de inginerismul nonvital.

Dumnezeu a găsit cu cale să binecuvinteze Biserica Providența cu ENORME resurse umane și materiale.

Faptul că au participa doar vreo 35 de persoane la conferința aaniversară a 500 de ani de la Reformă confirmă starea deplorabilă în care se află în prezent organismul eclesial / instituția religioasă cu numele Biserica Providența.

Modul antireformist, tupeist, agresiv în care reacționează conducerea Bisericii Providența la acuzațiile care i se aduc confirmă necesitatea unei reforme (sau a unei revoluții) spirituale.

De mai bine de un an și jumătate site-ul bisericii nu funcționează. Păi da, de ce să existe informații publice despre gheotul baptist din cartierul Nufărul? De ce să transmită Clubul Baptistoid Providența IDEILE lui Dumnezeu în cel mai mare spațiu public pe care l-a avut vreodată omenirea – Internetul?

Nu cunosc altă biserică baptistă care să aibă două parcări în curtea bisericii. Nu de betoane și orhidee (la ferestre) trebuie să se ocupe Mireasa lui Hristos. Nu betonul e fundamentul bisericii, ci învățătura apostolilor! Nu ophideele trebuie să fie preocuparea creștinilor evanghelici, ci oamenii, ei sînt FLORILE lui Dumnezeu, au nevoie de Evanghelie și de creștere spirituală. Cine udă aceste FLORI ale lui Dumnezeu?

Vizitele numeroase ale emanueliștilor la Biserica Baptistă sînt toxice pentru FLORILE lui Dumnezeue acolo.

Teofil Stanciu a scris clar în 24 martie 2017:

„UEO și BBEO și-au câștigat o nedorită reputație de locuri în care este apreciată obediența și în care se practică manipularea.”

UEO – Universitatea Emanuel Oradea
BBEO – Biserica Baptistă Emanuel Oradea

Cel mai bun eseist dintre bloggerii evanghelici (peste 1.000 de bloguri în lb. română) nu afirma nimic nou, de fapt concluziona decisiv, înscriindu-se într-un lung șir de voci publice care, de-a lungul anilor, au criticat sistemul emanuelist: Dănuț Mănăstireanu, Alexandru Nădăban, Iulian Necea, Claudiu Dobra, Ciprian Sturz și, mai ales, Alin Cristea.

În astfel de condiţii, în care adevărul este pus la colţ, prin manipulări şi merceneriat, a nu protesta devine păcat!

A nu vocifera înseamnă capitulare în faţa minciunilor, dezinformărilor, amenințărilor, tîmpeniilor.

A nu privi la gloria ce ne așteaptă, ci la betoane și orhidee, e trăire prin vedere, nu prin credință.

Nu știu cît voi mai trăi. După cît mă doare capul, mă gîndesc că aș putea să plec în veșnicie peste jumătate de oră…

Dar dacă încă mai pot gîndi și încă mai pot scrie, iată, o fac.

Iar cei care citiți veți fi vinovați dacă nu acționați conform conștiinței și vă lăsați pradă îngrijorărilor de un fel sau altul, sau lenei spirituale, pur și simplu.

Dacă nu ne osîndește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. (1 Ioan 3:21)

Doamne, PROTESTEZ împotriva minciunii, pe care o urăsc în mod desăvîrșit.

Doamne, PROTESTEZ împotriva dezinformărilor.

„Cel mai periculos duşman al adevărului nu este minciuna, ci este adevărul spus pe jumătate.” – Radu Gheorghiţă (pe blogul lui Marius Cruceru)

Doamne, PROTESTEZ împotriva lenei spirituale, a muțeniei idioate, a inginerismului nonvital.

Alin Cristea, 50 de ani, Oradea

Creștin postprotestant, evanghelic moderat, baptist conservator

Blogger, catrenist, relaționist

Nepotul lui Gligor Cristea, unul dintre pionierii credinţei baptiste în România

Editorul blogului România Evanghelică (49.000 de postări), al blogului RoEvanghelica (12.000 de postări) și al altor 100 de bloguri

Editorul revistei Oradea Evanghelică

Editorul revistei electronice File de istorie baptistă

Mogulul blogosferei evanghelice

Licențiat în teologie baptistă (Institutul Biblic Emanuel Oradea, 1999, cursuri la zi)

Licențiat în topografie minieră (Institutul de Mine Petroșani, 1993, cursuri la zi)

Președintele Asociației Thymos – 10 ediții ale Premiilor Thymos pentru bloguri evanghelice

“Evanghelicul român cu cea mai mare vizibilitate pe Internet” (Răsvan Cristian Stoica, 2011)

„Patriarhul blogurilor evanghelice” (Corneliu Constantineanu, 2014)

„A guru of media” (Sebastian Văduva, 2015)

„Arhivarul evanghelicilor romani” (Cătălin Dupu, 2015)

„Cel mai bun jurnalist creştin al momentului în România (Mihai Chiriguţ, 2006)

“Cel mai cu vechime jurnalist evanghelic în spațiul virtual” (Daniel Bulzan, 2007)

„Merită cu prisos titlul de Evangelical Media Champion (Mihai Ciucă, 2007)

„Prin intermediul internetului a trimis mii de mesaje informative creştinătăţii române din întreaga lume (Caius Obeada, 2007)

„Alin Cristea are un stil aparte de a spune lucrurile, șocant pentru mintea noastră de evanghelici, neevlavios de multe ori, dar este unul dintre puținii oameni care au imaginea de ansamblu asupra mediului evanghelic online…” (Laurențiu Balcan, 2014)

„Alin Cristea a stârnit (mereu) mai mult interes decât toți politicienii care au trecut (sau nu) prin UEO [Universitatea Emanuel Oradea]” (Marius Teodoru, 22 octombrie 2014)

„Alin imi plac la nebunie mesajele tale teologice ce proving din enciclopedia experientei tale, imi plac ca nu sunt biased, nu ai nici o influenta, you go sola Scriptura! Mi-ar place sa citesc o carte teologica marca Alin Cristea, teologie pura.” (Felix Macovei, 21 august 2017)

„Alinierea gandirii cu exprimarea verbala/in scris. Nu am intalnit pe nimeni care sa fie atat de deschis sa descrie ce gandeste (poate pentru ca ei considera ca e nepotrivit sau nu e relevant)…dar asta inseamna sinceritate si in parte, umblare in lumina. Noi…restul..ne fortam la o piosenie de suprafata (I’m still fighting with it)” (Darius Ile, 6 iulie 2017)

http://romaniaevanghelica.wordpress.com/alin-cristea

http://asociatiathymos.wordpress.com/referinte

Alin Cristea – un protestatar orădean împotriva corupției din guvern, dar și împotriva corupției din instituțiile religioase

Din seria SCRISORI DESCHISE

Reformațiunea administrativă și antireformismul spiritual – Scrisoare deschisă către Marius Birgean și Emil Bartoș (11.11.2017)
Scrisoare deschisă către Biserica Baptistă Emanuel din Oradea (01.06.2017)
Scrisoare deschisă către Consiliul Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România – 30 mai 2017
Ionescu la Capitală – Scrisoare deschisă către Biserica Penticostală Betel din București (30.05.2017)
Ionescu în deplasare – Scrisoare deschisă către Biserica Penticostală Poarta Cerului din Timișoara (27.05.2017)
Despre Cristian Ionescu – Scrisoare deschisă către Biserica Baptistă Betel din Timișoara (24.05.2017)
Egoismul penticostalilor – Scrisoare deschisă către conducerea Cultului Penticostal din România (23.05.2017)
Scrisoare deschisă către Ben-Oni Ardelean și ceilalți parlamentari evanghelici prezenți duminică, 26 februarie 2017, la Biserica Penticostală „Sfânta Treime” din Bistriţa (27.02.2017)
Scrisoare de dispreț față de baptiștii și penticostalii orădeni (11.02.2017)
Scrisoare deschisă către Consiliul Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România (07.07.2016)
Scrisoare deschisă către Biserica Baptistă Betel din Timișoara – 25 aprilie 2016
Scrisoare deschisă către Biserica Baptistă Betel din Timișoara (04.02.2016)
Scrisoare deschisă către Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România (29.04.2015)
Scrisoare deschisă către Biserica Baptistă Golgota din Arad (17.02.2015)
Scrisoare deschisă către conducerea Cultului Penticostal din România (13.11.2014)
Scrisoare deschisă către Federaţia Baptistă Europeană (24.09.2013)
Scrisoare deschisă către pastorul Petrică Vidu (17.03.2012)

Din seria PROTESTEZ au apărut 41 de postări:

1. PROTESTEZ (26.03.2017)
2. Minciuna pastorului Ștefan Iluțan (27.03.2017)
3. PROTESTEZ – Replică lui Ştefan Iluţan (27.03.2017)
4. PROTESTEZ – 1 aprilie 2017 (01.04.2017)
5. PROTESTEZ – Stop mersului la biserică (02.04.2017)
6. PROTESTEZ – 6. Discernămîntul (03.04.2017)
7. PROTESTEZ – 7. Comitetul (03.04.2017)
8. PROTESTEZ – 8. Avanpremieră (04.04.2017)
9. PROTESTEZ – 9. A fost ora 19.00 (04.04.2017)
10. PROTESTEZ – 10. Cazuri și necazuri cu baptiști orădeni în presă (05.04.2017)
11. PROTESTEZ – 11. Puterea cuvintelor sau puterea IDEILOR? (08.04.2017)
12. PROTESTEZ – 12. Adevărul. Introducere (09.04.2017)
13. PROTESTEZ – 13. Adevărul. Alin Cristea (10.04.2017)
14. PROTESTEZ – 14. Adevărul. Teofil Stanciu (11.04.2017)
15. PROTESTEZ – 15. Adevărul. Post-adevăr (12.04.2017)
16. PROTESTEZ – 16. Adevărul. Adevărul nu poate fi compromis (13.04.2017)
17. PROTESTEZ – 17. Joia Mare (14.04.2017)
18. PROTESTEZ – 18. Vinerea Mare. Ghetoizarea (14.04.2017)
19. PROTESTEZ – 19. Sîmbăta Mare. Glorioasa Tăcere (15.04.2017)
20. PROTESTEZ – 20. Învierea. Îngerii (16.04.2017)
21. PROTESTEZ – 21. Ziua Mondială a Libertății Presei (04.05.2017)
22. PROTESTEZ – 22. Cultura protestului (06.05.2017)
23. PROTESTEZ – 23. Vocile critice la adresa emanuelismului negruţian (19.05.2017)
24. PROTESTEZ – 24. La Clubul Baptist Providenţa nu e voie în pantaloni scurţi (25.06.2017)
25. PROTESTEZ – 25. Scurte, despre papagali (26.06.2017)
26. PROTESTEZ – 26. Betoane și orhidee (29.06.2017)
27. PROTESTEZ – 27. Betoane și orhidee (2). Și despre deprimanta întîlnire de joia (30.06.2017)
28. PROTESTEZ – 28. Betoane și orhidee (3). Și gardieni (02.07.2017)
29. PROTESTEZ – 29. Betoane și orhidee (4). Și gardieni. Dar onoare? (03.07.2017)
30. PROTESTEZ – 30. Scurte, despre papagali (2) (04.07.2017)
31. PROTESTEZ – 31. Prohibiția Providenței (07.07.2017)
32. PROTESTEZ – 32. Din nou gardieni, din nou recursul la ADEVĂR (04.09.2017)
33. PROTESTEZ – 33. Din nou gardieni, din nou recursul la ADEVĂR. Completări (04.09.2017)
34. PROTESTEZ – 34. Guvernarea eclesială (1). Principii (07.09.2017)
35. PROTESTEZ – 35. Iar n-am fost lăsat să intru în Biserica Baptistă Providența din Oradea (21.10.2017)
36. PROTESTEZ – 36. Adevărul înainte de toate (27.10.2017)
37. PROTESTEZ – 37. Despre o sesizare și despre imaturitate spirituală (09.11.2017)
38. PROTESTEZ – 38. Ultimatumul dat lui Alin Cristea de Biserica Baptistă Providenţa Oradea (17.11.2017)
39. PROTESTEZ – 39. Ultimatumul dat lui Alin Cristea de Biserica Baptistă Providenţa Oradea. Completări (1) (18.11.2017)
40. PROTESTEZ – 40. Ultimatumul dat lui Alin Cristea de Biserica Baptistă Providenţa Oradea. Completări (2) (18.11.2017)
41. PROTESTEZ – 41. Ultimatumul dat lui Alin Cristea de Biserica Baptistă Providenţa Oradea. Completări (3) (19.11.2017)

Publicitate
Acest articol a fost publicat în Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s