PROTESTEZ – 40. Ultimatumul dat lui Alin Cristea de Biserica Baptistă Providenţa Oradea. Completări (2)

În 10 aprilie 2017 ridicam următoarea întrebare (Nr. 13 din seria PROTESTEZ):

Va fi Biserica Providența loială adevărului (care exclude manipularea) sau va intra în jocul pervers al emanuelismului negruțian?

Ce relații va avea Biserica Providența cu instituțiile confesionale UEO și BBEO despre care Teofil Stanciu scrie că și-au câștigat o nedorită reputație de locuri în care este apreciată obediența și în care se practică manipularea?

În mod repetat, au fost invitați emanueliști la Biserica Baptistă Providența.

În 19 noiembrie și în 26 noiembrie iar vin doi emanueliști.

Asediul ultimei cazemate (simbolice) de către emanuelismul negruțian e evident.

Vocile critice la adresa emanuelismului negruţian sînt numeroase și IMPORTANTE:

https://roevanghelica.wordpress.com/2017/05/19/protestez-23-vocile-critice-la-adresa-emanuelismului-negrutian

Vocea lui Alin Cristea este însă cea mai puternică în mediul confesional evanghelic românesc, în primul rînd în mediul baptist și apoi în mediul penticostal.

Am subliniat cu alte ocazii că eram o figură publică ÎNAINTE de blogosfera evanghelică și de Internet.

Comunicatul conducerii Bisericii Providența nu face altceva decît să confirme că Alin Cristea are un statut public în mediul confesional evanghelic românesc.

Așadar, a aborda (în 2017!) chestiunea excluderii lui Alin Cristea (în 2006!) nu este o mișcare deloc inteligentă din partea gogomanilor care s-au gîndit (încă o dată) să iasă în public cu așa ceva.

În ultimii ani, în ciuda faptul că, cică, aș fi exclus și în ciuda faptului că sînt divorțat (soția a intentat divorț, iar eu am făcut recurs), Dumnezeu a găsit cu cale să permită ca Alin Cristea să devină o VOCE, așa cum menționa un pastor baptist din vestul țării (și nu numai).

Dimpotrivă, orice creștin evanghelic care gîndește ridică întrebarea: Și de ce nu s-a rezolvat chestiunea membralității în 12 ani?

Exact așa au și făcut nu puțini – au observat faptul că Biserica Providența nu a rezolvat această chestiune.

Nu insist acum asupra chestiunii.

Insist însă asupra ROSTULUI bisericii, care nu este acela de a face construcții (mari) și de a ține slujbe duminicale spectaculare (sau plictisitoare).

Rostul bisericii are de a face cu Împărăția lui Dumnezeu, adică cu lucrurile lumii nevăzute, dar care ne înflăcărează inimile, prin Duhul Sfînt.

Din cîte am observat, tocmai abuzurile care s-au făcut la adresa mea și faptul că eu am denunțat public abuzurile la adresa altora au constituit unul dintre factorii care au contribuit la creșterea cotei mele publice.

Trebuie, așa cum vedem și în multe cazuri în Bibliei, să luăm aminte la CUM lucrează Dumnezeu.

Se pare că n-a făcut cursuri de management al resurselor… 🙂

Modul în care Dumnezeu „consumă” resursele contrastează cu mentalitatea (post)modernă de eficientizare a investițiilor resurselor.

Mai clar, să nu ne așteptăm ca Dumnezeu să ne permită orice, oricînd, oricît.

Dacă ne-a adus pînă într-un anumit moment al vieții, să ne punem înbrebarea ÎNCOTRO vrea Dumnezeu să ne consumăm resursele pe care ni le-a pus la dispoziție.

În ceea ce mă privește, mi-a pus multe resurse la dispoziție, iar eu a trebuit, în repetate rînduri, să meditez la direcția pe care să acționez.

Prima resursă majoră pe care mi-a pus-o la dispoziție Dumnezeu a fost familia. Numele pe care îl port e respectat de mulți ani, în anumite cercuri.

Biserica baptistă din Petroșani, desigur, a fost un climat pe care Dumnezeu mi l-a asigurat pentru formarea mea spirituală.

Talentul meu muzical a fost remarcat.

Dar în ultimii 10-15 ani au contat din ce în ce mai mult ALTE resurse.

La ora actuală, resursa majoră care atrage atenția este VOCEA publică a lui Alin Cristea.

Am spus lucruri în public pe care pastorii, deși le știu, nu pot să le spună, cel puțin nu în modul nonformist în care UNEORI eu le-am comunicat.

Aș sugera, cu modestie și frică de Dumnezeu, să luați aminte la modul în care Dumnezeu mi-a pus la dispoziție această resursă și la modul în care eu folosit VOCEA publică.

VOCEA nu este rezultatul opintirilor mele.

VOCEA este resursa pentru opintirile mele.

Dacă reuşim să gîndim astfel – că Dumnezeu e Dătătorul (și Cel care ia) -, atunci avem șansa maturizării noastre spirituale.

Dacă ne lăsăm prinși în mentalitatea nonspirituală care accentuează spiritul competitiv, atunci vom avea o viață spirituală ofilită.

În contextul acesta ideatic MAJOR, dacă Alin Cristea e exclus sau nu este exclus are foarte puțină importanță.

Nici nu am acordat prea mare atenție chestiunii, întrucît sînt alte chestiuni mult mai importante, cum ar fi GUVERNAREA bisericii, despre care am scris în Nr. 34 din seria PROTESTEZ.

Mesajele din seria PROTESTEZ nu sînt doar proteste, sînt capodopere de comunicare și relaționare.

Clișeul referitor la Alin Cristea este opinia lar răspîndită că sînt inteligent. Iată o altă resursă pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziția mea. Oare de ce? O întrebare naturală care, cel puțin pe mine, mă aruncă din contextul terestru al polemicilor eclesiale și confesionale într-un spațiu atemporal, total spiritual, unde exersez reflexul teleologic (studiul scopurilor lucrurilor, teoria finalității).

Dacă sînt sau nu exclus devine nesemnificativ în fața MARILOR provocări – de ce mi-a pus Dumnezeu atîtea resurse la dispoziție? Cum ar trebui să le folosesc? Cu cît înaintez în viață cu atît sînt mai arzătoare aceste întrebări.

Alin Cristea are potențial – a circulat clișeul printre pastorii bihoreni (și nu numai).

Eu am încercat să-i fac pe unii dintre cititorii mei să depășească acest clișeu și am subliniat că sînt… hărnicuț.

Inteligenta sau talentul muzical nu sînt virtuți, modul în care folosesc aceste resurse poate fi o virtute.

Biserica Providența, ca oricare altă comunitate de creștini practicanți, TREBUIE să iasă din cercul vicios al spiritului competitiv (despre care am scris că vine dinspre contextul instituțional confesional spre organismul eclesial, care se caracterizează prin organicitate, nu prin competitivitate) pentru a pluti în acel spațiu ideatic (dar și concret) al călăuzirii Duhului Sfînt în ceea ce privește modul în care sînt folosite resursele puse la dispoziție de către Dumnezeu.

Revenind la idiotul document (invalid) care a ajuns la mine, în care apare termenul „ultimatum”, se observă că primul punct din cele 7 ale documentului se referă la ceea ce se exprimă prin cuvîntul „excludere”.

Nu am recunoscut niciodată această „excludere” şi în continuare susţin că sînt membru (fondator) în Biserica Baptistă Providența din Oradea.

Așa cum, din lașitate, nu există două semnături care să își asume validitatea documentului, în mod similar instituția religioasă / organismul eclesial pe care îl indicăm prin sinteagma Biserica Providența, din lașitate, în ultimii 12 ani, nu și-a asumat abuzul produs prin o decizie a cîtorva oameni din comitet (un prin decizia bisericii) consemnată în procesul verbal nr. 126 / 17.01.2006.

Orice astfel de decizie MAJORĂ trebuie privită în contextul evenimentelor respective, care nu este precizat în documente, decît în modul selectiv pervers, mincinos și necreștinesc pe care îl regăsim și în înștiințarea de zilele acestea.

Despre abuzul denumit „excludere” am făcut precizări încă din 13 ianuarie 2007:

http://romaniaevanghelica.wordpress.com/2015/11/15/excludere-alin-cristea-2006-si-precizari-2007

Așadar, cine vrea poate să se „delecteze” cu informaţiile respective.

Voi menţiona acum doar că decizia din 17.01.2006 are de a face cu scrisoarea Comunității BCB Oradea din ziua precedentă și că nu constituie modul creștinesc (baptist) în care se procedează în astfel de situații.

Faptul că după aproape 12 ani modul de comunicare este la fel de grețos și nespiritual ar trebui să dea de gîndit celor din Biserica Providența, dar și altora, care citesc aceste rînduri.

Faptul că în 12 ani nu s-au clarificat PUBLIC chestiunile majore referitoare la „excluderea” lui Alin Cristea ar trebui să fie un semnal de îngrijorare pentru Biserica Providența, dar și pentru alte biserici, întrucît sînt cunoscute nu puține cazuri de abuzuri, manipulări, deturnări de fonduri etc.

Dacă aș muri la noapte, ACESTE chestiuni rămîn. Ele ar trebui clarificate chiar dacă eu nu aș mai fi în viață, întrucît miza majoră are de a face cu Biserica Providența, nu cu vreo persoană din acea comunitate creștină sau din afara ei.

Orice membru al unei „republici” baptiste (cum scria cineva că este orice biserică baptistă locală, în revista cultului baptist în 1928) ar trebui să beneficieze de protecție spirituală și materială din partea „concetățenilor republicii”.

Orice membru al bisericii ar trebui să fie MÎNDRU că în biserica lui se practică dreptatea, dragostea, mila. Dacă se practică… 🙂

După moartea mea, Biserica Providenţa ar trebui să clarifice PUBLIC situaţiile acestea în legătură cu mine )sau cu oricare altă persoană din biserică= în care trebuiau aplicate dreptatea, dragostea, mila şi nu au fost aplicate.

Subiectul acesta – al restaurării adevărului istoric și al compensațiilor (pentru urmași, dacă victimele abuzuriloe nu mai sînt în viață) – este foarte important şi nu pot acum să scriu prea multe.

Este fundamentul demnității unei societăți umane.

Cu atît mai mult, este fundamentul noii societăți a lui Dumnezeu, care este Biserica.

Nu prin betoane și orhidee se restaurează bazele unei comunități creștine, ci prin loialitatea față de adevăr și asumarea greșelilor, care are de a face nu cu declarații gonflate, lăcrimoase sau ironice, ci cu acodardarea de compensații.

Orice încercare (jenantă) de a pune în discuție membralitatea mea confirmă lașitatea liderilor actuali ai Bisericii Providența, care refuză constant să fie confruntați cu adevărul.

Adevărul nu e că există procesul verbal din 17.01.2006.

Adevărul e că acel decizia respectivă e un abuz, nu e valabilă, așa cum nu e valabil nici documentul din aceste zile și cum e nul și comunicatul Consiliului Uniunii BCB din România din 2010 (întrucît nu are la bază documentele Uniunii BCB din România) prin care i s-a retras calitatea de pastor lui Iosif Țon.

Jenant? Bineînțeles.

Cazul Bisericii Providența e doar unul dintre MULTELE cazuri de abuz din mediul confesional evanghelic românesc.

Faptul că există anumite hîrtii, cu înfăţişare de documente oficiale, este nesemnificativ atunci cînd vorbim de adevăr, de dreptate, de curaj, de demnitate.

Cît de ignoranți sau de tîmpiți sînt gogomanii ăștia de la Biserica Providența încît să nu știe sau să nu ia în seamă de cît respect mă bucur în mediul confesional evanghelic românesc?

Cît de dezorientați spiritual sînt încît să facă astfel de demersuri jenante într-o perioadă în care se aniversează Sărbătoarea Mulțumirii, se fac pregătiri pentru sărbătorile de iarnă, iar mîine e botez la Biserica Providența?

În loc să se ocupe de chestiuni care țin de evlavia creșină, gogomanii ăștia se iau la harță cu Alin Cristea!…

Nu e de mirare că cei care se concentrează pe betoane și orhidee ajung să se comporte în asemenea hal cu vreo persoană umană.

Să mai zic o dată? Mai zic: Dacă eu mor la noapte, gogomanii tot gogomani rămîn și oricînd rămîne pericolul să se comporte cu alții în mod abuziv, așa cum s-au comportat cu Alin Cristea.

Să zîmbim puțin: O să mă înmormînteze, dacă mor zilele astea? 🙂

Ce o să zică cei care o să vină la înmormîntare? E ăla care a intrat în pantaloni scurți în biserică…

Sau o să zică: E ăla care i-a pus la punct pe gogomani…

Cît timp există unul precum Alin Cristea, mai există o șansă pentru gogomani.

Sau mai există o șansă ca biserica să scape de gogomani.

Aștep cu nerăbdare decembrie, cînd poate dă Domnul și scapă Biserica Betel din Timișoara de Samy Tuțac, campionul tupeiștilor baptiști.

Cică, citez din documentul idiot: „Prin această excludere vi s-au retras toate drepturile ce decurg din calitatea de membru, potrivit art. 13 paragraful I, secțiunea a III-a din Statutul de funcționare al Cultului Creștin Baptist din România.”

Păi tocmai articolul acesta, TOT articolul, îi incriminează pe cei care, prin abuz, au luat o decizie, care nu este conform cu prevederile Statutului baptiștilor din România!…

„Art. 13. – (1) Biserica locală exercită disciplina spirituală asupra membrilor săi care s-au abătut de la Cuvântul lui Dumnezeu prin atitudine, învățătură sau faptele vieții. Disciplinarea constă în:

a) mustrarea în comitet și/sau adunarea generală;

b) suspendarea temporară a exercitării unor drepturi ce decurg din calitatea de membru;

c) excluderea.

(2) Măsurile disciplinare se aplică în scopul îndreptării celui vinovat, avându-se în vedere gradul de vinovăție, impactul asupra mărturiei bisericii și atitudinea persoanei în cauză. Disciplinarea se aplică, de regulăm, gradual, potrivit procedurii stabilite de adunarea generală a bisericii.

(3) Excluderea duce la încetarea activității calității de membru al bisericii și se aplică celor care se fac vinovați de cădere gravă sau persistentă în păcat, precum și celor ce stăruiesc în răspândirea învățăturilor eretice.”

Aşadar, gogomanii care au redactat documentul idiot (invalid) din aceste zile să facă bine să citească TOT articolul, înainte de a cita din vreun articol.

Pe ei îi interesează doar ce le pică lor bine – „art. 13 paragraful I” :))))

Iată chestiunile evidente care indică că că decizia din 2006 a fost un abuz, fiind luată în contrast cu prevederile statutare şi cu spiritul creştin al acestor prevederi:

UNU

S-a făcut Alin Cristea vinovat de „cădere gravă sau persistentă în păcat”? NU!

A stăruit Alin Cristea în „răspîndirea învăţăturilor eretice”? NU!

Paragraful 3 din articolul 13 îi incriminează deci pe autorii abuzului – înștiințarea a fost semnată de Gheorghe Pădure (pastor) și Daniel Vlădescu (secretar). Aceștia nu mai sînt de mulți ani în Biserica Providența.

DOI

S-a aplicat disciplinarea gradual? NU!

S-a aplicat disciplinarea „în scopul îndreptării celui vinovat”? NU!

S-a aplicat disciplinarea „potrivit procedurii stabilite de adunarea generală a bisericii”? NU! Totul s-a făcut pe la spatele bisericii.

Şi paragraful 2 din articolul 13 îi incriminează deci pe autorii abuzului.

TREI

S-a abătut Alin Cristea de la Cuvântul lui Dumnezeu? NU!

Și primul articol îi incriminează pe autorii abuzului.

PATRU

Autorii abuzului nu sînt interesați de spiritul creștin al învățăturii biblice, ci de poziția unei instituții extra-eclesiale:

„Conducerea Comunităţii ne-a comunicat printr-o adresă că nu vă mai calificaţi pentru a fi membru în Biserica Providenţa, în urma audierii dvs. din data de 11.01.2006 la comisia de disciplină a Comunităţii…”

Asta e o minciună. Nu am fost audiat. Am prezentat detalii în precizările din 13 ianuarie 2007.

Așadar, tot eșafodajul creat în primul punct al documentului idiot (invalid) din aceste zile cade DACĂ sîntem interesați de adevăr, de dreptate, de spiritul creștin, și nu de slova care omoară spiritul.

S-a pornit în 2006 de la o minciună, de la comanda scrisă a unei instituții din afara „republicii baptiste”, apoi a fost decizia abuzivă a conducerii Bisericii Providența, apoi anul acesta liderii actuali au reluat clișeul cu „excluderea” lui Alin Cristea.

Lecturarea scrisorii Comunității oferă surprize cu totul neplăcute.

Cică: „…cerem pastorului girant al bisericii să alcătuiască o comisie de verificare doctrinară a membrilor implicaţi în acţiunile de răsturnare a oricărei autorităţi bisericeşti, fără să aibă motive întemeiate.”

Excluderea cuiva dintr-o instituție confesională nu înseamnă neapărat marginalizarea REALĂ în mediul confesional respectiv, dacă se știe că e vorba de un abuz.

În cazul meu s-a știut, membrii noi nu știu, așa că trebuie, din cînd în cînd, să reiau chestiunea.

Dar ceea ce contează este restabilirea demnității Bisericii Providența, care presupune restaurarea privilegiilor și responsabilităților bisericii.

„Potrivit învăţăturii nou-testamentale, umai biserica are dreptul de a exclude şi de a primi pe cineva în cult.” (Alexa Popovici, Istoria baptiștilor din România 1856-1989, Editura Făclia, Oradea, 2007, p. 826)

PROTESTEZ împotriva minciunilor, dezinformărilor, amenințărilor și tîmpeniilor din documentul idiot (invalid) al conducerii Bisericii Providența

Alin Cristea, 50 de ani, Oradea

Creștin postprotestant, evanghelic moderat, baptist conservator

Blogger, catrenist, relaționist

Nepotul lui Gligor Cristea, unul dintre pionierii credinţei baptiste în România

Editorul blogului România Evanghelică (49.000 de postări), al blogului RoEvanghelica (12.000 de postări) și al altor 100 de bloguri

Editorul revistei Oradea Evanghelică

Editorul revistei electronice File de istorie baptistă

Mogulul blogosferei evanghelice

Licențiat în teologie baptistă (Institutul Biblic Emanuel Oradea, 1999, cursuri la zi)

Licențiat în topografie minieră (Institutul de Mine Petroșani, 1993, cursuri la zi)

Președintele Asociației Thymos – 10 ediții ale Premiilor Thymos pentru bloguri evanghelice

“Evanghelicul român cu cea mai mare vizibilitate pe Internet” (Răsvan Cristian Stoica, 2011)

„Patriarhul blogurilor evanghelice” (Corneliu Constantineanu, 2014)

„A guru of media” (Sebastian Văduva, 2015)

„Arhivarul evanghelicilor romani” (Cătălin Dupu, 2015)

„Cel mai bun jurnalist creştin al momentului în România (Mihai Chiriguţ, 2006)

“Cel mai cu vechime jurnalist evanghelic în spațiul virtual” (Daniel Bulzan, 2007)

„Merită cu prisos titlul de Evangelical Media Champion (Mihai Ciucă, 2007)

„Prin intermediul internetului a trimis mii de mesaje informative creştinătăţii române din întreaga lume (Caius Obeada, 2007)

„Alin Cristea are un stil aparte de a spune lucrurile, șocant pentru mintea noastră de evanghelici, neevlavios de multe ori, dar este unul dintre puținii oameni care au imaginea de ansamblu asupra mediului evanghelic online…” (Laurențiu Balcan, 2014)

„Alin Cristea a stârnit (mereu) mai mult interes decât toți politicienii care au trecut (sau nu) prin UEO [Universitatea Emanuel Oradea]” (Marius Teodoru, 22 octombrie 2014)

„Alin imi plac la nebunie mesajele tale teologice ce proving din enciclopedia experientei tale, imi plac ca nu sunt biased, nu ai nici o influenta, you go sola Scriptura! Mi-ar place sa citesc o carte teologica marca Alin Cristea, teologie pura.” (Felix Macovei, 21 august 2017)

„Alinierea gandirii cu exprimarea verbala/in scris. Nu am intalnit pe nimeni care sa fie atat de deschis sa descrie ce gandeste (poate pentru ca ei considera ca e nepotrivit sau nu e relevant)…dar asta inseamna sinceritate si in parte, umblare in lumina. Noi…restul..ne fortam la o piosenie de suprafata (I’m still fighting with it)” (Darius Ile, 6 iulie 2017)

http://romaniaevanghelica.wordpress.com/alin-cristea

http://asociatiathymos.wordpress.com/referinte

Alin Cristea – un protestatar orădean împotriva corupției din guvern, dar și împotriva corupției din instituțiile religioase

Din seria SCRISORI DESCHISE

Reformațiunea administrativă și antireformismul spiritual – Scrisoare deschisă către Marius Birgean și Emil Bartoș (11.11.2017)
Scrisoare deschisă către Biserica Baptistă Emanuel din Oradea (01.06.2017)
Scrisoare deschisă către Consiliul Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România – 30 mai 2017
Ionescu la Capitală – Scrisoare deschisă către Biserica Penticostală Betel din București (30.05.2017)
Ionescu în deplasare – Scrisoare deschisă către Biserica Penticostală Poarta Cerului din Timișoara (27.05.2017)
Despre Cristian Ionescu – Scrisoare deschisă către Biserica Baptistă Betel din Timișoara (24.05.2017)
Egoismul penticostalilor – Scrisoare deschisă către conducerea Cultului Penticostal din România (23.05.2017)
Scrisoare deschisă către Ben-Oni Ardelean și ceilalți parlamentari evanghelici prezenți duminică, 26 februarie 2017, la Biserica Penticostală „Sfânta Treime” din Bistriţa (27.02.2017)
Scrisoare de dispreț față de baptiștii și penticostalii orădeni (11.02.2017)
Scrisoare deschisă către Consiliul Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România (07.07.2016)
Scrisoare deschisă către Biserica Baptistă Betel din Timișoara – 25 aprilie 2016
Scrisoare deschisă către Biserica Baptistă Betel din Timișoara (04.02.2016)
Scrisoare deschisă către Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România (29.04.2015)
Scrisoare deschisă către Biserica Baptistă Golgota din Arad (17.02.2015)
Scrisoare deschisă către conducerea Cultului Penticostal din România (13.11.2014)
Scrisoare deschisă către Federaţia Baptistă Europeană (24.09.2013)
Scrisoare deschisă către pastorul Petrică Vidu (17.03.2012)

Din seria PROTESTEZ au apărut 40 de postări:

1. PROTESTEZ (26.03.2017)
2. Minciuna pastorului Ștefan Iluțan (27.03.2017)
3. PROTESTEZ – Replică lui Ştefan Iluţan (27.03.2017)
4. PROTESTEZ – 1 aprilie 2017 (01.04.2017)
5. PROTESTEZ – Stop mersului la biserică (02.04.2017)
6. PROTESTEZ – 6. Discernămîntul (03.04.2017)
7. PROTESTEZ – 7. Comitetul (03.04.2017)
8. PROTESTEZ – 8. Avanpremieră (04.04.2017)
9. PROTESTEZ – 9. A fost ora 19.00 (04.04.2017)
10. PROTESTEZ – 10. Cazuri și necazuri cu baptiști orădeni în presă (05.04.2017)
11. PROTESTEZ – 11. Puterea cuvintelor sau puterea IDEILOR? (08.04.2017)
12. PROTESTEZ – 12. Adevărul. Introducere (09.04.2017)
13. PROTESTEZ – 13. Adevărul. Alin Cristea (10.04.2017)
14. PROTESTEZ – 14. Adevărul. Teofil Stanciu (11.04.2017)
15. PROTESTEZ – 15. Adevărul. Post-adevăr (12.04.2017)
16. PROTESTEZ – 16. Adevărul. Adevărul nu poate fi compromis (13.04.2017)
17. PROTESTEZ – 17. Joia Mare (14.04.2017)
18. PROTESTEZ – 18. Vinerea Mare. Ghetoizarea (14.04.2017)
19. PROTESTEZ – 19. Sîmbăta Mare. Glorioasa Tăcere (15.04.2017)
20. PROTESTEZ – 20. Învierea. Îngerii (16.04.2017)
21. PROTESTEZ – 21. Ziua Mondială a Libertății Presei (04.05.2017)
22. PROTESTEZ – 22. Cultura protestului (06.05.2017)
23. PROTESTEZ – 23. Vocile critice la adresa emanuelismului negruţian (19.05.2017)
24. PROTESTEZ – 24. La Clubul Baptist Providenţa nu e voie în pantaloni scurţi (25.06.2017)
25. PROTESTEZ – 25. Scurte, despre papagali (26.06.2017)
26. PROTESTEZ – 26. Betoane și orhidee (29.06.2017)
27. PROTESTEZ – 27. Betoane și orhidee (2). Și despre deprimanta întîlnire de joia (30.06.2017)
28. PROTESTEZ – 28. Betoane și orhidee (3). Și gardieni (02.07.2017)
29. PROTESTEZ – 29. Betoane și orhidee (4). Și gardieni. Dar onoare? (03.07.2017)
30. PROTESTEZ – 30. Scurte, despre papagali (2) (04.07.2017)
31. PROTESTEZ – 31. Prohibiția Providenței (07.07.2017)
32. PROTESTEZ – 32. Din nou gardieni, din nou recursul la ADEVĂR (04.09.2017)
33. PROTESTEZ – 33. Din nou gardieni, din nou recursul la ADEVĂR. Completări (04.09.2017)
34. PROTESTEZ – 34. Guvernarea eclesială (1). Principii (07.09.2017)
35. PROTESTEZ – 35. Iar n-am fost lăsat să intru în Biserica Baptistă Providența din Oradea (21.10.2017)
36. PROTESTEZ – 36. Adevărul înainte de toate (27.10.2017)
37. PROTESTEZ – 37. Despre o sesizare și despre imaturitate spirituală (09.11.2017)
38. PROTESTEZ – 38. Ultimatumul dat lui Alin Cristea de Biserica Baptistă Providenţa Oradea (17.11.2017)
39. PROTESTEZ – 39. Ultimatumul dat lui Alin Cristea de Biserica Baptistă Providenţa Oradea. Completări (1) (18.11.2017)
40. PROTESTEZ – 40. Ultimatumul dat lui Alin Cristea de Biserica Baptistă Providenţa Oradea. Completări (2)

Publicitate
Acest articol a fost publicat în Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s