PROTESTEZ – 11. Puterea cuvintelor sau puterea IDEILOR?

V-am lăsat 2 zile să respirați puțin.

Trageți aer în piept și pregătiți-vă pentru următoarea tură de 10 mesaje, care va fi mai greu de digerat decît prima tură.

Dacă cineva ar zice „DU-TE-N PULA”, urechile voastre ar „vibra” într-un anumit fel…

Dar Pula e un oraş în Croaţia, aşa că ce aţi citit / auzit nu are de a face cu ceea ce ați CREZUT.

Pula nu e doar un oraș în Croația, ci și o comună în Italia, un sat în Ungaria, o unitate monetară în Botswana.

Nu urechile voastre determină realitatea, ci REALITATEA ar trebui să fie reperul pentru urechile voastre.

Contextul determină semnificația TEXTULUI.

Nu există cuvinte, din acest punct de vedere, ci IDEI.

Acum 9 ani apărea în blogosfera evanghelică un articol foarte interesant, și foarte important pentru a ilustra ce am scris mai sus, cu titlul: sex sex sex.

Fiecare alege să citească într-un anumit fel secvenţele discursive, să le asocieze instantaneu sau ulterior diferite interpretări. Titlul articolului i-a dus pe cei mai mulţi la cea mai încetăţenită semnificaţie a cuvântului „sex”. Prea puţini s-ar fi gândit la cifra „şase” în latină, cu atât mai puţin la 666. Şi nu ne-a interesat o dezbatere a numărului fiarei, după cum se vede mai sus. Articolul este, în fond, un protest. Reacţia turmei este de un anumit fel, şi nu neapărat cea potrivită.”

Iată şi exemple din Biblie:

Isus: Dacă vine cineva la Mine, şi nu urăşte pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu. (Luca 14:26)

În mod EVIDENT, Isus nu a cerut urmaşilor Săi să îşi urască părinţii. E vorba de cu totul altceva.

„Să te naşti din nou” îl făcea pe Nicodim să se gândească la un om gol, desculţ, care nici chircit nu ar mai fi încăput în burta mamei – mai citim în articolul menționat.

Felul în care creștinii de azi împărtășesc tradiția (ne)înțelegerilor are de a face cu modul în care se relaționează la revelația IDEATICĂ a lui Dumnezeu. Nu doar că se minuneză de cum crește iarba, iar cerurile spun slava lui Dumnezeu, nu doar că istoria oferă cunoaștere despre planul lui Dumnezeu și epidemiile spirituale ale omenirii, dar colecția de cărți numită Biblia îi obligă să își recunoască limitele intelectuale, spirituale și sentimentale în fața atîtor exemple de ființe terestre cărora li se aduc mesaje de dincolo…

Unul dintre nedumeriți a fost Nicodim, nicidecum un trăncălău, dar, evident impresionat de SEMNELE pe care le face Dumnezeu prin Trimis, îi adresează lui Isus cuvinte de apreciere.

De atunci încoace, urmașii lui Hristos se întîlnesc cu urmașii lui Nicodim și ai altor nedumeriți.

Biserica este singurul pod pe care l-a lăsat Dumnezeu pentru (pe)trecerea de pe malul neînțelegerii al vieții trecătoare pe țărmul înțelegerii al eternității.

Doar Comunitatea Duhului poate înțelege care este lărgimea, lungimea, adîncimea și înălțimea. Orice alte măsurători în afara celei extra-terestre nu pot SIMŢI pîntecele Duhului.

Vezi articolul meu din 2013:

Istoria (ne)înţelegerii (1): Pîntecele Duhului

Ca oameni, lucrăm cu clișee.

Ca creștini, ni se cere să le depășim, precum a făcut Isus, nu doar cu Nicodim, ci și în multe alte situații (cu samariteanca, cu curve, cu vameși precum Zacheu).

„Aţi auzit că s-a zis, dar Eu vă spun…” nu e doar modul lui Isus de a depăşi clişeele, ci ar trebui să fie şi modul de viaţă al urmaşilor Săi.

Sînt de peste 14 ani pe Internet, în regim de voluntariat. Sînt un creştin care face pionierat de ani buni pe Internet. Aproape în fiecare zi, mai ales de cînd cu Facebook, am ocazia să împrăștii IDEILE creștine, să subminez concepțiile greșite, să îi ajut, pe cei care vor, să depășească clișeele și să îi confrunt pe pocăiții tîmpiți și aroganți cu TÎMPENIA lor, care e, în bună parte, rodul unei gîndiri nedezvoltate, dar umflate cu clișee verbale.

Acum cîțiva ani, înainte de a cînta o piesă la Biserica Penticostală Betel din Oradea – prima dintre cele 19 pe care le-am compus pe versuri de Ionatan Piroșca, cel mai bun poet din istoria evanghelicilor români -, am spus cîteva cuvinte.

Acele cuvinte conțineau cel puțin o IDEE: că ființa o avem de la Dumnezeu, ființa e din altă galaxie…

Și am început astfel: Extratereștilor, vă salut! Cam așa s-a adresat Pavel atenienilor în Areopagus, amintindu-le că ființa, viața, mișcarea sînt de natură DIVINĂ!

În zilele următoare am aflat că un copil care a fost prezent i-a zis mamei lui: Alin a zis că sîntem extratereștri!

Un copil reține, în primul rînd, cuvîntul…

Un om mare ar trebui să rețină, în primul rînd, IDEEA pe care o EXPRIMĂ cuvintele…

În afară de cei muți (care reușesc totuși să comunice prin limbaj nonverbal), toți oamenii produc o droaie cuvinte… Dar nu toți oamenii produc aceeași cantitate de IDEI și nu au aceeași formă de EXPRESIE a ideilor…

Un om mare ar trebui să fie conștient că NU cuvintele au putere, ci IDEILE!

Oamenii mari ar trebui să mestece HRANĂ TARE…

Oamenii mari ar trebui să-și deprindă judecata, prin întrebuințare (Evrei 5:9), să deosebească binele și răul.

Și să deosebească cuvintele conțin IDEI de cuvintele care sînt doar… vorbe.

Vezi articolul meu din 2015:

Cuvintele au putere? Nu! IDEILE au putere!

TOATE mesajele mele transmit IDEI.

Ideile pot fi transmise în multe feluri, nu doar în propoziții obișnuite, ci și în poeme, nu doar în dialoguri, ci și în legi științifice, în fizică, chimie sau matematică, nu doar în scrisori de dragoste, ci și în discursuri filosofice sau teologice.

Unul dintre modurile mele de a transmite IDEI este să scriu articole, în reviste sau pe Internet.

IDEILE stau la baza oricăror acțiuni ale umanoizilor.

Felul în care concepeți ce este biserica va determina acțiunile voastre în legătură cu biserica.

În numeroase rînduri mi-am exprimat public îngrijorarea față de modul în care evanghelicii / baptiștii români gîndesc și acționează. CONCEPTELE lor sînt mediocre, așadar nu e nici o mirare că mediul confesional evanghelic românesc este caracterizat de mediocritate, ghetoizare și impotență ideatică.

Unul dintre motivele pentru care am realizat seria de mesaje PROTESTEZ este de a vă provoca să renunțați la atenția copilărească asupra cuvintelor și să vă focalizați asupra IDEILOR.

De asemenea, aveți mare nevoie să deepășiți clișeele.

„A vizualiza” Împărăţia lui Dumnezeu, cu ajutorul conceptelor, este mult mai important decît ceea ce vedeți, duminică de duminică, în clădirea în care faceți același lucru, așteptînd alte rezultate. Asta e, de fapt, definiția nebuniei!

Nu sînteți nebuni pentru Hristos!

Dacă ați fi fost, nu ar fi trebuit să scriu aceste mesaje.

Sînteți nebuni insă dacă credeți că o să obțineți ALTE rezultate făcînd aceleași lucruri mediocre și impotente ideatic.

Fiecare generație trebuie să contribuie la REIMAGINAREA bisericii.

Vezi 20 de citate din cartea Reimaginarea bisericii.

Din seria PROTESTEZ au apărut 11 postări:

1. PROTESTEZ (26.03.2017)
2. Minciuna pastorului Ștefan Iluțan (27.03.2017)
3. PROTESTEZ – Replică lui Ştefan Iluţan (27.03.2017)
4. PROTESTEZ – 1 aprilie 2017 (01.04.2017)
5. PROTESTEZ – Stop mersului la biserică (02.04.2017)
6. PROTESTEZ – 6. Discernămîntul (03.04.2017)
7. PROTESTEZ – 7. Comitetul (03.04.2017)
8. PROTESTEZ – 8. Avanpremieră (04.04.2017)
9. PROTESTEZ – 9. A fost ora 19.00 (04.04.2017)
10. PROTESTEZ – 10. Cazuri și necazuri cu baptiști orădeni în presă (05.04.2017)
11. PROTESTEZ – 11. Puterea cuvintelor sau puterea IDEILOR? (08.04.2017)

Pentru ochișori micuți: Cele 3 IDEI principale, concrete, care stau la baza mesajelor PROTESTEZ au de a face cu 3 persoane: Teofil Stanciu, Ștefan Iluțan, Alin Cristea.

Astfel, IDEILE exprimate de Teofil Stanciu rămîn valabile și dacă Alin Cristea ar muri la noapte:

UEO și BBEO și-au câștigat o nedorită reputație de locuri în care este apreciată obediența și în care se practică manipularea. Or acceptarea unor puncte de vedere diferite, critice, antipatice este un semn de normalitate, care ar putea dovedi că adevărul este mai prețuit decât supușenia slugarnică.” (sublinierea mea)

UEO – Universitatea Emanuel Oradea
BBEO – Biserica Baptistă Emanuel Oradea

Pastorul Ștefan Iluțan s-a înhăitat cu reprezentanții emanuelismului negruțian, vinovați de manipulare.

Oare ce s-a întîmplat între 22 iulie 2016 și 26 martie 2017 în mintea și inima lui Ștefan Iluțan?

Căci în 22 iulie 2016 avea cuvinte de apreciere la adresa lui Alin Cristea (cel mai cunoscut critic al emanuelismului negruțian):

„Alin, de o bună bucată de vreme citesc aproape toate postările tale și chiar și din arhivă. 1. Ai mare dreptate că nu suntem (baptiștii cel puțin) pregătiți pentru mediul online, la ce comentarii jenante lasă unii cu vază sau pur și simplu băgători de seamă. 2. Mă tot mir de (era să zic curajul tău ?? dar ar fi prea puțin) resursele de energie și sper să rămână mereu proaspete. Avem nevoie. Știi ce am realizat? Adevărul dă energie, claritate, putere și curaj. Faptul că nu te lași dus de unul sau altul e de admirat și e tot mai rar… Excelsoir!”

În urma protestului lui Alin Cristea împotriva prezenței pastorului Doru Hnatiuc la Biserica Providența (26 martie 2017), pastorul Ștefan Iluțan a reacționat pripit, scriind minciuni, dezinformări și bădărănii la adresa lui Alin Cristea.

Alin Cristea NU a fost exclus de Biserica Providența. Nu există un proces verbal al adunării generale, acum 11 ani, în care să fifost luată o astfel de decizie, în urma stabilirii vinovăţiei lui Alin Cristea, întrucît nu a existat o astfel de adunare generală şi nici o stabilire a vreunei vinovăţii.

Tot pentru ochișori micuți: Deși e vorba de 3 persoane – Teofil Stanciu, Ștefan Iluțan, Alin Cristea -, chestiunea principală în seria mesajelor PROTESTEZ nu se referă la vreo persoană, ci la o instituție – Biserica Providența.

Mai exact, chestiunea principală poat fi reformulată astfel:

Ce relații va avea Biserica Providența cu instituțiile confesionale UEO și BBEO despre care Teofil Stanciu scrie că și-au câștigat o nedorită reputație de locuri în care este apreciată obediența și în care se practică manipularea?

Va fi Biserica Providența loială adevărului (care exclude manipularea) sau va intra în jocul pervers al emanuelismului negruțian?

Publicitate
Acest articol a fost publicat în Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la PROTESTEZ – 11. Puterea cuvintelor sau puterea IDEILOR?

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s